Zakoni i propisi - Pravni savjeti 15 11.02.1997 Odluka o zaštitnoj cijeni šećerne repe roda 1997. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 8. Zakona o društvenoj kontroli cijena ("Narodne novine", br. 27/85, 53/90 i 26/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. veljače 1997. godine donijela

ODLUKU

O ZAŠTITNOJ CIJENI ŠEĆERNE REPE RODA 1997. GODINE

I.

Proizvođačima šećerne repe osigurava se, za šećernu repu roda 1997. godine, zaštitna cijena od 0,22 kune za jedan kilogram.

II.

Cijena iz točke I. ove Odluke razumijeva se franko utovarena postaja u mjestu proizvođača, uz željezničku, brodsku odnosno kamionsku rampu, pristanište ili dizalicu ili franko prijemna rampa šećerane.

III.

Cijena iz točke I. ove Odluke vrijedi za šećernu repu očišćenu od stranih primjesa, zemlje i neispravno odrezanih glava, lišća i repića s digestijom od 15,5%.

Za svaki postotak digestije veći ili manji od 15,5% zaštitna cijena se povećava ili smanjuje za 0,014 kuna po jednom kilogramu.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 307-01/97-01/01
Urbroj: 5030116-97-10
Zagreb, 6. veljače 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.