Zakoni i propisi - Pravni savjeti 15 11.02.1997 Rješenje o određivanju Referentnog centra za urolitijazu Ministarstva zdravstva
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Ministar zdravstva Republike Hrvatske temeljem članka 99. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" br. 1/97 - pročišćeni tekst) na prijedlog Nacionalnog zdravstvenog vijeća Ministarstva zdravstva te uz pribavljeno mišljenje stručnog medicinskog društva, donosi

RJEŠENJE

Klinika za urologiju Kliničke bolnice Osijek određuje se Referentnim centrom za urolitijazu Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske.

Klasa: UP-I-500-01/96-01/20
Urbroj: 534-02-10-97-0002
Zagreb, 30. siječnja 1997.

Ministar
prof. dr. Andrija Hebrang, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.