Zakoni i propisi - Pravni savjeti 11 31.01.1997 Odluka o dopuni Odluke o naknadi troškova nadzora kakvoće proizvoda pri uvozu i izvozu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o nadzoru kakvoće određenih proizvoda pri uvozu i izvozu ("Narodne novine", broj 21/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. siječnja 1997. godine donijela

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O NAKNADI TROŠKOVA NADZORA KAKVOĆE PROIZVODA PRI UVOZU I IZVOZU

I.

U točki I. Odluke o naknadi troškova nadzora kakvoće proizvoda pri uvozu i izvozu ("Narodne novine", broj 42/96) na kraju teksta pod b) neprehrambeni proizvodi dodaje se novi tekst, koji glasi:

"c) ostalo

1. - uzgojno valjana rasplodna grla 2 kn po grlu"

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 336-01/96-01/02
Urbroj: 5030116-97-1
Zagreb, 30. siječnja 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.