Zakoni i propisi - Pravni savjeti 11 31.01.1997 Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju članka 55. stavka 4. Zakona o turističkoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 8./96.) ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O VRSTAMA I KATEGORIJAMA PLOVNIH OBJEKATA NAUTIČKOG TURIZMA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se vrste i kategorije plovnih objekata nautičkog turizma, te način kategorizacije pojedinih plovnih objekata.

II. VRSTE PLOVNIH OBJEKATA NAUTIČKOG TURIZMA

Članak 2.

Plovni objekti nautičkog turizma razvrstavaju se u sljedeće vrste:

1. mali plovni objekti za rekreaciju,

2. plovni objekti za krstarenja i rekreaciju,

3. natjecateljski plovni objekti,

4. plovni objekti za jednodnevna krstarenja i izlete u svrhu obavljanja turističke gospodarske djelatnosti,

5. plovni objekti za višednevna krstarenja u svrhu obavljanja turističke gospodarske djelatnosti.

Članak 3.

Mali plovni objekti za rekreaciju su plovni objekti jednostavne konstrukcije čija dužina ne prelazi pet metara, a pokreću se ljudskom snagom, vjetrom ili motorom, te služe za zabavu i rekreaciju u blizini obale (brodice, jedrilice, sandoline, bicikli na vodi, daske za jedrenje i sl.).

Plovni objekti iz stavka 1. ovoga članka za prijevoz osoba moraju ispunjavati uvjete utvrđene posebnim propisima glede sigurnosti plovidbe i upisa u hrvatske očevidnike.

Članak 4.

Plovni objekti za krstarenja i rekreaciju su brodovi ili brodice koji su namijenjeni za osobne potrebe turista nautičara za vrijeme njihovog prebivanja u lukama nautičkog turizma odnosno za vrijeme njihovog krstarenja, a opremljeni su za višednevni boravak turista nautičara na njima (jahte na motorni pogon, jahte na pogon vjetra i dr.).

Brodovi i brodice iz stavka 1. ovoga članka za prijevoz osoba moraju ispunjavati uvjete utvrđene posebnim propisima glede sigurnosti plovidbe i upisa u hrvatske upisnike brodova odnosno očevidnike brodica.

Članak 5.

Natjecateljski plovni objekti su brodovi ili brodice koji imaju određenu domaću ili međunarodnu klasu, a pokreću se ljudskom snagom, vjetrom ili motorom i služe za šport, športska natjecanja ili obuku natjecatelja (jedrilice, gliseri, kanui, kajaci i sl.)

Članak 6.

Plovni objekti za jednodnevna krstarenja i izlete u svrhu obavljanja turističke gospodarske djelatnosti su brodovi ili brodice koji su namijenjeni za prijevoz putnika na izletima u trajanju do najduže jednog dana.

Brodovi i brodice iz stavka 1. ovoga članka moraju za prijevoz osoba na izletima ispunjavati uvjete utvrđene posebnim propisima glede sigurnosti plovidbe i upisa u hrvatske upisnike odnosno očevidnike, te imati odgovarajuću kategoriju, sukladno odredbama ovog Pravilnika.

Članak 7.

Plovni objekti za višednevna krstarenja u svrhu obavljanja turističke gospodarske djelatnosti su brodovi ili brodice koji su prilagođeni za prijevoz osoba na krstarenjima i kružnim putovanjima i opremljeni su za višednevni boravak posade i turista.

Brodovi i brodice iz stavka 1. ovoga članka moraju za prijevoz osoba ispunjavati uvjete utvrđene posebnim propisima, glede sigurnosti plovidbe i upisa u hrvatske upisnike odnosno očevidnike, te imati odgovarajuću kategoriju sukladno odredbama ovog Pravilnika.

III. KATEGORIJE PLOVNIH OBJEKATA NAUTIČKOG TURIZMA KOJI SE KATEGORIZIRAJU

Članak 8.

Pojedini plovni objekti nautičkog turizma razvrstavaju se u tri kategorije koje se označavaju odgovarajućim brojem zvjezdica:

- prva kategorija - plovni objekt s pet zvjezdica,

- druga kategorija - plovni objekt s četiri zvjezdice,

- treća kategorija - plovni objekt s tri zvjezdice.

Kategoriziraju se sljedeće vrste plovnih objekata:

1. plovni objekti za jednodnevna krstarenja u svrhu obavljanja turističke gospodarske djelatnosti (u daljnjem tekstu: plovni objekti za jednodnevna turistička krstarenja);

2. plovni objekti za višednevna krstarenja u svrhu obavljanja turističke gospodarske djelatnosti (u daljnjem tekstu: plovni objekti za višednevna turistička krstarenja).

Plovni objekti iz stavka 2. ovoga članka trebaju na vidnom mjestu imati istaknutu oznaku vrste i kategorije u koju je plovni objekt razvrstan.

1. PLOVNI OBJEKTI ZA JEDNODNEVNA

TURISTIČKA KRSTARENJA

Plovni objekt s pet zvjezdica

Članak 9.

Plovni objekt za jednodnevna turistička krstarenja s pet zvjezdica je brod ili brodica koji, osim što udovoljava općim i posebnim uvjetima za pružanje ugostiteljskih usluga na plovnim objektima koji su utvrđeni Pravilnikom o pružanju ugostiteljskih usluga u pokretnim objektima ("Narodne novine", broj 22/96.), je opremljen i:

- s najmanje dvije palube (glavna i sunčana),

- sa zatvorenim salonima na glavnoj ili sunčanoj palubi koji su sastavni dio konstrukcije broda ili brodice i u koje se u slučaju lošeg vremena mogu smjestiti svi putnici, te se mogu zatvoriti i imaju mogućnost klimatiziranja odnosno provjetravanja salona,

- sa sjedećim mjestima u salonima za sve putnike od kojih najmanje 60% sjedećih mjesta mora biti za stolovima,

- sa sjedištima u salonima i na otkrivenim palubama koja moraju imati naslone. Saloni i otkrivene palube moraju biti opremljeni sustavom javnog razglasa.

Plovni objekt iz stavka 1. ovoga članka mora imati: bar opremljen rashladnim uređajima, sudoper s tekućom vodom, napravu za pripremu kave i sokova i sl., te dobar izbor pića.

Plovni objekt iz stavka 1. ovoga članka mora imati sredstva za spašavanje u skladu sa Pravilima za tehnički nadzor pomorskih brodova Hrvatskog registra brodova Dio 18 - Sredstva za spašavanje.

Plovni objekt s četiri zvjezdice

Članak 10.

Plovni objekt za jednodnevna turistička krstarenja s četiri zvjezdice je brod ili brodica koji je, osim što udovoljava odredbama o općim i posebnim uvjetima za pružanje ugostiteljskih usluga na plovnim objektima koji su utvrđeni Pravilnikom o pružanju ugostiteljskih usluga u pokretnim objektima, opremljen i:

- s najmanje dvije palube (glavna i sunčana)

- salonima na glavnoj ili sunčanoj palubi koji su sastavni dio konstrukcije broda ili brodice i u koje se mogu smjestiti svi putnici, te se mogu zatvoriti u slučaju lošeg vremena radi sigurnosti putnika, a imaju i mogućnost klimatiziranja odnosno provjetravanja salona,

- sa sjedećim mjestima u salonima za sve putnike od kojih najmanje 30% sjedećih mjesta u salonima za smještaj putnika mora biti za stolovima,

- sa sjedištima u salonima kao i na palubama koja moraju imati naslone. Saloni i palube moraju imati kvalitetno ozvučenje.

Plovni objekt iz stavka 1. ovoga članka mora imati bar opremljen s rashladnim uređajima, sudoperom s tekućom vodom, aparatom za kavu, sokovnikom i slično, te dobrim izborom pića.

Plovni objekt iz stavka 1. ovoga članka mora imati sredstva za spašavanje u skladu sa Pravilima za tehnički nadzor pomorskih brodova Hrvatskog registra brodova Dio 18 - Sredstva za spašavanje.

Plovni objekt s tri zvjezdice

Članak 11.

Plovni objekt za jednodnevna turistička krstarenja s tri zvjezdice je brod ili brodica koji je, osim što udovoljava odredbama o općim i posebnim uvjetima za pružanje ugostiteljskih usluga na plovnim objektima koji su utvrđeni Pravilnikom o pružanju ugostiteljskih usluga u pokretnim objektima, opremljen i:

- s najmanje jednom palubom,

- salonom s prozorima na glavnoj palubi u koji se, za slučaj lošeg vremena, može na sjedalima smjestiti najmanje 20% putnika,

- sjedištima u salonu i na palubi koja moraju imati naslone .

- salonom koji ima bar sa šankom sa sudoperom s tekućom vodom. Bar mora biti opskrbljen hladnim pićima.

2. PLOVNI OBJEKTI ZA VIŠEDNEVNA
TURISTIČKA KRSTARENJA

Plovni objekt s pet zvjezdica

Članak 12.

Plovni objekt za višednevna turistička krstarenja s pet zvjezdica je brod ili brodica koji, osim što udovoljava općim i posebnim uvjetima za pružanje ugostiteljskih usluga na plovnim objektima koji su utvrđeni Pravilnikom o pružanju ugostiteljskih usluga u pokretnim objektima ("Narodne novine", broj 22/96.), je opremljen s jednoposteljnim i dvoposteljnim kabinama za putnike.

Kabine za putnike trebaju imati: prirodnu ventilaciju i prirodno svjetlo, umivaonik s mješalicom za toplu i hladnu vodu, tuš s toplom i hladnom vodom, zasebni zahod, šuko utičnicu i sanitarni ormarić brodskog tipa.

Plovni objekt s četiri zvjezdice

Članak 13.

Plovni objekt za višednevna turistička krstarenja s četiri zvjezdice je brod ili brodica koji, osim što udovoljava općim i posebnim uvjetima za pružanje ugostiteljskih usluga na plovnim objektima koji su utvrđeni Pravilnikom o pružanju ugostiteljskih usluga u pokretnim objektima, je opremljen s jednoposteljnim i dvoposteljnim, odnosno, najviše četveroposteljnim kabinama za putnike.

Kabine za putnike trebaju imati: prirodnu ventilaciju i prirodno svjetlo, na svakih 10 postelja najmanje po jedan tuš s mješalicom za toplu i hladnu vodu i najmanje po jedan zahod.

Plovni objekt s tri zvjezdice

Članak 14.

Plovni objekt za višednevna turistička krstarenja s tri zvjezdice je brod ili brodica koji udovoljava općim i posebnim uvjetima za pružanje ugostiteljskih usluga na plovnim objektima koji su utvrđeni Pravilnikom o pružanju ugostiteljskih usluga u pokretnim objektima.

IV. NAČIN KATEGORIZACIJE PLOVNIH OBJEKATA

Članak 15.

Postupak po kojem se utvrđuje ispunjavanje uvjeta za kategoriju plovnih objekata nautičkog turizma koji se kategoriziraju provodi povjerenstvo Ministarstva turizma, koje se sastoji od najmanje tri člana koje imenuje ministar turizma.

Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka čine stručni djelatnici Ministarstva turizma, te po potrebi i stručne osobe iz drugih gospodarskih i znanstvenih područja.

Podnositelj zahtjeva snosi troškove postupka iz stavka 1. ovoga članka, koje čine: dnevnica, troškovi prijevoza i naknada za rad članovima povjerenstva u visini dvostrukog iznosa dnevnice.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Postojeći plovni objekti nautičkog turizma moraju se uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika u roku od jedne godine od dana početka njegove primjene.

Članak 17.

Danom početka primjene ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma ("Narodne novine" br. 24/90.).

Članak 18.

Dok se ne usuglase s odredbama ovoga Pravilnika na postojeće plovne objekte nautičkog turizma primjenjivat će se odredbe Pravilnika o kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma ("Narodne novine", broj 24/90.).

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 334-04/96-01/36
Urbroj 529-02/96-6
Zagreb, 30. prosinca 1996.

Ministar turizma
mr. Niko Bulić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.