Zakoni i propisi - Pravni savjeti 11 31.01.1997 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o sudjelovanju osiguranih osoba u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Na osnovi članka 50. i 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" br. 75/93, 55/96 i 1/97) i članka 14. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" br. 1/94), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 28. sjednici održanoj 28. siječnja 1997. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O SUDJELOVANJU OSIGURANIH OSOBA U POKRIĆU DIJELA TROŠKOVA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Članak 1.

U Odluci o sudjelovanju osiguranih osoba u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite ("Narodne novine" br. 31/95, 18/96 i 71/96) u članku 16. u stavci 1. u četvrtom retku iza brojke: "18." dodaje se tekst: "i 19.".

Članak 2.

U članku 20. u stavci 2. na početku rečenice ispred riječi: "Osigurane" dodaje se tekst: "Osiguranici - umirovljenici, te", a riječ: "osigurane" upisuje se malim slovom.

Članak 3.

U članku 25. točki 2. brojka: "16" zamjenjuje se tekstom: "18., članka 19.", iza riječi: "i" dodaje se riječ: "članka", a u točki iza brojke: "20" dodaje se riječ: "stavke 1.".

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 026-04/97-01/8
Urbroj: 338-01-04-97-12
Zagreb, 28. siječnja 1997.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
prim. dr. sc. Mate Ljubičić,
v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.