Zakoni i propisi - Pravni savjeti 8 28.01.1997 Uredba o osnovici za ostvarivanje prava po osnovi socijalne skrbi
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 90/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. siječnja 1997. godine, donijela

UREDBU

O OSNOVICI ZA OSTVARIVANJE PRAVA PO OSNOVI SOCIJALNE SKRBI

Članak 1.

Osnovica za ostvarivanje pomoći za uzdržavanje i druga prava po osnovi socijalne skrbi utvrđuje se u neto iznosu od 350 kn od 1. siječnja do 31. listopada 1997. godine, te se ne smatra oporezivim dohotkom u smislu propisa o oporezivanju dohotka.

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o osnovici za ostvarivanje prava po osnovi socijalne skrbi ("Narodne novine", broj 104/96).

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama" a primjenjuje se od 1. siječnja 1997. godine.

Klasa: 550-01/97-01/102
Urbroj: 5030116-97-1
Zagreb, 23. siječnja 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.