Zakoni i propisi - Pravni savjeti 8 28.01.1997 Odluka o izmjeni Odluke o sanaciji i restrukturiranju Privredne banke, dioničko društvo, Zagreb
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 11., a u svezi sa člancima 12. do 17. Zakona o sanaciji i restrukturiranju banaka ("Narodne novine", broj 44/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. siječnja 1997. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O SANACIJI I RESTRUKTURIRANJU PRIVREDNE BANKE, DIONIČKO DRUŠTVO, ZAGREB

I.

U točki II. Odluke o sanaciji i restrukturiranju Privredne banke, dioničko društvo, Zagreb ("Narodne novine", broj 106/96), pod točkom 1., alineje 1. i 2. mijenjaju se i glase:

"- potraživanja od komitenata Banke po refinanciranim inozemnim kreditima u iznosu od 4.284 mln kuna,

- obveze prema inozemnim vjerovnicima u svezi potraživanja pod alinejom 1. ove točke u iznosu od 4.030 mln kuna."

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 450-02/96-01/10
Urbroj: 5030116-97-1
Zagreb, 23. siječnja 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.