Zakoni i propisi - Pravni savjeti 8 28.01.1997 Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o kreditu između Republike Hrvatske i Export Development Corporation iz Ottawe, Kanada
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju zaključka Vlade Republike Hrvatske, klasa 214-02/96-01/04, ur.broj: 5130116-96-1, od 31. listopada 1996. godine, te u sklopu ovlaštenja iz odredbe čl. 7. st. 2. Zakona o kreditnim odnosima s inozemstvom ("Narodne novine", br. 43 od 31. 5. 1996.), Ministarstvo financija Republike Hrvatske donijelo je u ime Vlade Republike Hrvatske, na osnovi odredbe čl. 7. st. 1. Zakona o kreditnim odnosima s inozemstvom, u vezi s odredbom čl. 33. Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 1997. godinu ("Narodne novine", br. 111 od 31. 12. 1996.), 10. siječnja 1997. godine, sljedeću

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA SKLAPANJE UGOVORA O KREDITU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EXPORT DEVELOPMENT CORPORATION IZ OTTAWE, KANADA

I.

Daje se suglasnost na sklapanje ugovora o kreditu između Republike Hrvatske, Ministarstva unutarnjih poslova, kao zajmoprimca, i Export Development Corporation iz Ottawe, Kanda, kao zajmodavca, u svrhu financiranja kupnje zrakoplova za gašenje požara, canadier, model CL+415, amphibious aircraft, pod sljedećim temeljnim uvjetima: iznos glavnice zajma 18,490.900,00 USD, što na dan donošenja ove odluke odgovara kunskoj protuvrijednosti od 103,776.478,07 kn, uz promjenjivu kamatu i troškove. Ročnost otplate: 14 šestomjesečnih obroka, s početkom otplate tijekom 1997. godine.

II.

Ovlašćuje se ministar unutarnjih poslova Republike Hrvatske da potpiše spomenuti ugovor i druge prateće ugovore odnosno očitovanja.

III.

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

IV.

Odluka će se objaviti u "Narodnim novinama".

Klasa: 214-01/96-01/08
Urbroj: 513-14/97-4
Zagreb, 10. siječnja 1997.

Zamjenik ministra financija
Mijo Jukić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.