Zakoni i propisi - Pravni savjeti 8 28.01.1997 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-756/1996, U-I-768/1996, U-I-924/1996, U-I-925/1996, U-I-926/1996, U-I-927/1996, U-I-933/1996, U-I-941/1996, U-I-955/1996, U-I-711/1996, U-I-19/1997. od 23. siječnja 1997
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Suda te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac, Milan Vuković i Mladen Žuvela, odlučujući o prijedlozima podnesenim na temelju članka 18. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, na sjednici održanoj dana 23. siječnja 1997. godine, donio je slijedeće

RJEŠENJE

1. Prijedlozi se odbacuju.

2. Ovo će se rješenje objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

U predmetima za ocjenu ustavnosti odredaba Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine ("Narodne novine", br. 92/96), predlagatelj Srđan Ružić (U-I-756/1996) je ujedno predložio da Ustavni sud odgodi primjenu tog Zakona, dok predlagatelji Stanko Lazar i dr. (U-I-924/1996) predložili su odgodu njegovog stupanja na pravnu snagu, a predlagatelji Ljerka Zubić (U-I-955/1996), Vida Korenić (U-I-941/1996), Martina Mance i dr. (U-I-768/1996), SUVLAH - Udruženje za povrat oduzete imovine i imovinskih prava, Zagreb, Podružnica Varaždin (U-I-927/1996), Franciska Grošinić i dr. (U-I-933/1996), predložili su privremenu obustavu izvršenja tog Zakona.

Nadalje, predlagatelj Matija Očić (U-I-771/1996) predlaže donošenje privremene mjere obustave izvršenja pojedinačnih akata ili radnji, a koje bi se mogle poduzimati od 1. siječnja 1997., dok predlagatelj Milivoj Mojsović (U-I-19/1997), predlaže privremenu obustavu izvršenja odredbi članka 24. osporavanog Zakona jer bi izvršenjem mogle nastati teško otklonjive posljedice. Podredno predlaže da Ustavni sud odgodi sklapanje ugovora o prodaji stana do 2020. godine, tj. tek onda kad stanovi budu u cijelosti plaćeni vlasnicima.

Svi se ti prijedlozi, u suštini, svode na privremenu mjeru obustave (neprimjenjivanje) Zakona.

S obzirom na srodnost svih tih prijedloga, Ustavni sud je odlučio spojiti sve postupke radi donošenja privremenih mjera, te o svim prijedlozima odlučiti jednom odlukom. U pogledu temeljnog zahtjeva za ocjenu ustavnosti Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine Sud će donijeti posebne odluke.

Prijedlozi nisu dopušteni.

Za donošenje privremene mjere obustave zakona Ustavni sud nije ovlašten niti nadležan, a odgovarajući zahtjevi zbog toga nisu pravno dopušteni.

Odredba članka 18. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 13/91) propisuje da Ustavni sud može, do donošenja konačne odluke, privremeno obustaviti pojedinačne akte ili radnje koje se poduzimaju na osnovi zakona ili drugog propisa, ustavnost, odnosno zakonitost kojih se ocjenjuje, ako bi njihovim izvršenjem mogle nastupiti teško otklonjive posljedice.

Odredbom članka 53. stavak 2. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 29/94) propisuje se da Sud može, na prijedlog podnositelja ustavne tužbe, odgoditi izvršenje osporenog akta do donošenja odluke, ako bi izvršenje prouzročilo podnositelju tužbe štetu koja bi se teško mogla popraviti, a odgoda nije protivna javnom interesu niti bi se odgodom nanijela nekome veća šteta.

Ove odredbe odnose se na slučajeve kad je - na temelju zakona ili drugog propisa ustavnost ili zakonitost kojeg se ocjenjuje ili se pobija ustavnom tužbom - već donijet pojedinačni akt nadležne državne vlasti. Na temelju ovih odredaba ne može se suspendirati, odnosno privremeno odgoditi, primjena zakona, odnosno drugog propisa ili njegovih dijelova.

U ovim pravnim predmetima pojedinačni akti, na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, još nisu donijeti pa su zbog toga podneseni prijedlozi pravno nedopušteni te ih je, temeljem članka 26. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, trebalo odbaciti.

Odluka o objavi temelji se na članku 20. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Broj: U-I-756/1996,   U-I-768/1996,
U-I-924/1996,   U-I-925/1996,
U-I-926/1996,   U-I-927/1996,
U-I-933/1996,   U-I-941/1996,
U-I-955/1996,   U-I-771/1996,
U-I-19/1997
    Zagreb, 23. siječnja 1997.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>