Zakoni i propisi - Pravni savjeti 7 24.01.1997 Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatskog informativno-kulturnog zavoda
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94) i članka 5. stavka 5. Uredbe o osnivanju Hrvatskog informativno-kulturnog zavoda ("Narodne novine", broj 72/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. siječnja 1997. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOG INFORMATIVNO-KULTURNOG ZAVODA

1. Razrješuje se dr. IVO SANADER dužnosti predsjednika Upravnog vijeća Hrvatskog informativno-kulturnog zavoda.

2. Razrješuju se dužnosti članovi Upravnog vijeća Hrvatskog informativno-kulturnog zavoda:

- MIROSLAV ČRNJA

- dr. ZDENKO KOVAČ

- mr. NATAŠA RAJAKOVIĆ

- OBRAD KOSOVAC

- HLOVERKA NOVAK SRZIĆ

- prof. dr. MISLAV JEŽIĆ

Klasa: 080-02/97-02/03
Urbroj: 50304/2-97-01
Zagreb, 15. siječnja 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.