Zakoni i propisi - Pravni savjeti 7 24.01.1997 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini naknada za poslove zaštite bilja i biljnih proizvoda u poljoprivredi i šumarstvu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 54. stavka 2. Zakona o zaštiti bilja ("Narodne novine", broj 10/94), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VISINI NAKNADA ZA POSLOVE ZAŠTITE BILJA I BILJNIH PROIZVODA U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU

Članak 1.

U Pravilniku o visini naknada za poslove zaštite bilja i biljnih proizvoda u poljoprivredi i šumarstvu ("Narodne novine", br. 44/95), u članku 1. stavku 1. iza riječi "fizikalnih i bioloških svojstava sredstava za zaštitu bilja", dodaju se riječi "za osposobljavanje zaposlenika za rad u poljoprivrednoj ljekarni".

Članak 2.

(1) U članku 2. stavku 1. u stupcu "naknade za svaki daljni ha/kuna", naknade se mijenjaju i glase:

1. Kukuruz 20,00

2. Kukuruz (osnovno sjeme) 32,50

3. Pšenica i ječam 20,00

4. Zob, raž i pšenoraž 20,00

5. Soja i uljana repica 20,00

6. Suncokret 20,00

7. Lucerna 20,00

8. Ostale sitnozrne mahunarke 20,00

9. Trave 20,00

10. Sirak i proso 20,00

11. Krupnozrne mahunarke 20,00

12. Šećerna repa 240,00

13. Stočna repa 100,00

14. Krumpir 240,00

15. Ostale kulture 100,00

(2) Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

Naknada za određivanje gljivičnih oboljenja:

- Sjemenski krumpir (jedan pregled) 400,00 kuna

Članak 3.

Iza članka 3. dodaje se novi članak 3a. koji glasi:

(1) Naknada za analizu jednog uzorka sjemena radi određivanja zdravstvenog stanja:

a) metode bez prethodnog naklijavanja:

1. pregled naturalnog sjemena 75,00 kn

2. test ispiranja 115,00 kn

3. metoda osvjetljavanja i luminrscentna metoda 40,00 kn

4. dokazivanje zaraze embrija s Ustilago sp. 745,00 kn

b) metode uz naklijavanje:

1. klasična metoda na filter papiru te njena modifikacija - metoda izmrzavanja

- za tretirano sjeme 370,00 kn

- za netretirano sjeme 745,00 kn

2. metoda na hranjivim podlogama

- za tretirano sjeme 1.115,00 kn

- za netretirano sjeme 1.485,00 kn

(2) Naknada za provjeru kvalitete tretiranja sjemena:

1. za vizuelnu provjeru jednoličnosti pokrivanja sjemena dodanom bojom 75,00 kn

2. vizuelna provjera intenziteta boje  185,00 kn

3. određivanje doze fungicida kemijskim metodama 600,00 kn

4. biotest  1.485,00 kn

(3) Naknada za analizu jednog uzorka bilja ili biljnih proizvoda radi određivanja prisutnosti štetočinja (gljivice, korovi, kukci, grinje):

- za analizu u kojoj nisu nađene štetočinje 300,00 kn

- za analizu s 1 - 3 vrste štetočinja 500,00 kn

- za analizu s 4- 6 vrsta štetočinja 750,00 kn

- za analizu s 7- 9 vrsta štetočinja 1.000,00 kn

- za analizu s 10 - 15 vrsta štetočinja 1.500,00 kn

- za analizu s više od 16 vrsta štetočinja 2.000,00 kn

Kad se kod analize ustanovi prisutnost karantenske štetočinje bilja, naknada se uvećava za 50%.

Članak 4.

U članku 5. stavku 4. iza riječi "tretiranje" brišu se riječi "za 10%" i dodaju se nove riječi "za 20%", a iza riječi "dozu" brišu se riječi "za 10%" i dodaju se nove riječi "za 20%".

Članak 5.

Iza članka 5. dodaje se novi članak 5a. koji glasi:

Naknada za postupak osposobljavanja zaposlenika za rad u poljoprivrednim ljekarnama za jednog polaznika iznosi 2.000,00 kn.

Klasa: 011-02/97-01/10
Urbroj: 525-01-97-01
Zagreb, 20. siječnja 1997.

Ministar
mr. Zlatko Dominiković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.