Zakoni i propisi - Pravni savjeti 7 24.01.1997 Ispravak Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-214/1996.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

U "Narodnim novinama", broj 107/1996 objavljeno je rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-214/1996 od 4. prosinca 1996. godine u kojoj je ustanovljena pogreška pa se daje

ISPRAVAK

RJEŠENJA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE BROJ U-I-214/1996

U obrazloženju 6. stavku 5. retku umjesto riječi "kolovza" treba stajati riječ "kolovoza".

U 19. stavku 4. retku umjesto "1. siječnja 1997. godine" treba stajati "1. siječnja 1995. godine, a 1995. godine da dospijeva na naplatu od 1. siječnja 1997. godine;"

Broj: Su-16/1996-84
Zagreb, 15. siječnja 97.

Glavni tajnik
Josip Bedrač, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.