Zakoni i propisi - Pravni savjeti 6 22.01.1997 Uredba o prestanku važenja Uredbe o podmirivanju dospjelih neizmirenih obveza prema inozemnim kreditorima (ŻNarodne novineŽ, br. 25/96)
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 90/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. siječnja 1997. godine donijela

UREDBU

O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O PODMIRIVANJU DOSPJELIH NEIZMIRENIH OBVEZA PREMA INOZEMNIM KREDITORIMA ("NARODNE NOVINE", BROJ 25/96)

Članak 1.

Kako su odgovarajućim sporazumima s inozemnim vjerovnicima (Pariški klub, Londonski klub) i zakonima uređeni unutarnji odnosi hrvatskih dužnika i Republike Hrvatske u podmirivanju obveza prema inozemnim vjerovnicima, ovom Uredbom utvrđuje se prestanak važenja Uredbe o podmirivanju dospjelih neizmirenih obveza prema inozemnim kreditorima ("Narodne novine", broj 25/96).

Članak 2.

Devizna sredstva deponirana na računima kod Narodne banke Hrvatske do datuma prestanka važenja Uredbe iz članka 1. ove Uredbe preuzima Ministarstvo financija. Pripadajuću kamatu hrvatskim dužnicima koji su deponirali sredstva isplatit će Narodna banka Hrvatske u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 3.

Za iznos izvršenih deponiranja hrvatskim dužnicima smanjuje se iznos na koji će izdati jamstva za obveze prema Republici Hrvatskoj sukladno članku 14. Zakona o preuzimanju dijela duga po Novom financijskom sporazumu iz 1988. godine, te o izdavanju obveznica Republike Hrvatske radi zamjene tog duga ("Narodne novine", broj 87/96).

Članak 4.

Ministarstvo financija upotrijebit će ostatak preuzetih deviznih sredstava za plaćanje obveza otplate dijela duga hrvatskih dužnika preuzetog Zakonom o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima i drugim poslovima iz sporazuma s vladama članicama Pariškog kluba ("Narodne novine", broj 34/96).

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 400-01/96-01/01
Urbroj: 5030105-96-2
Zagreb, 17. siječnja 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.