Zakoni i propisi - Pravni savjeti 6 22.01.1997 Uredba o izmjeni Uredbe o mjerilima i postupku osnivanja služnosti plodouživanja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 39. stavka 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", br. 54/94 - pročišćeni tekst i 48/95), na prijedlog Ministarstva rada i socijalne skrbi i Ministarstva obrane, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. siječnja 1997. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O MJERILIMA I POSTUPKU OSNIVANJA SLUŽNOSTI PLODOUŽIVANJA

Članak 1.

U Uredbi o mjerilima i postupku osnivanja služnosti plodouživanja ("Narodne novine", broj 61/96) u članku 4. alineja 4. mijenja se i glasi:

- "kućanstvo koje nema u vlasništvu obradivo poljoprivredno zemljište u površini većoj od 3 ha."

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 320-02/95-01/01
Urbroj: 5030109-97-2
Zagreb, 17. siječnja 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.