Zakoni i propisi - Pravni savjeti 6 22.01.1997 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju plaće predsjednika Vlade Republike Hrvatske, potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske, dužnosnika Republike Hrvatske i drugih dužnosnika koje imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 4. Zakona o utvrđivanju plaće i drugih primanja dužnosnika ("Narodne novine", br. 60/92, 75/92 i 58/93) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. siječnja 1997. godine, donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU PLAĆE PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE, POTPREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE, DUŽNOSNIKA REPUBLIKE HRVATSKE I DRUGIH DUŽNOSNIKA KOJE IMENUJE I RAZRJEŠAVA VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

I.

U točki I. Odluke o utvrđivanju plaće predsjednika Vlade Republike Hrvatske, potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske, dužnosnika Republike Hrvatske i drugih dužnosnika koje imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 90/94), briše se podtočka 16.

II.

U točki II. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

"Iznos plaća utvrđen u skladu sa stavkom 2. ove točke povećava se za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, a najviše do 20%."

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1997. godine.

Klasa: 120-02/94-01/16
Urbroj: 5030107-97-2
Zagreb, 15. siječnja 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.