Zakoni i propisi - Pravni savjeti 6 22.01.1997 Odluka o darovanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države Robertu Rezleru
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 3. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), a u svezi sa člankom 40. stavkom 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", br. 54/94 - pročišćeni tekst 48/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. siječnja 1997. godine donijela

ODLUKU

O DAROVANJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU DRŽAVE ROBERTU REZLERU

I.

Robertu Rezleru, razvojačenom, a nezaposlenom sudioniku Domovinskog rata, iz Trojeglave, Masarykova 7, daruje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države.

II.

Darovano poljoprivredno zemljište je prema Izvatku iz zemljišne knjige Općinskog suda u Daruvaru, u k. o. Trojeglava, Z. k. ul. br. 379, označeno s:

- k. č. br. 484/1, oranica 4. i 5. klase, površine 1 kj, 944 čhv

- k. č. br. 484/2, oranica 4. klase, površine 1 kj, 134 čhv

- k. č. br. 487/1, oranica 4. klase, površine 1 kj, 737 čhv

- k. č. br. 487/2, oranica 4. klase, površine 1 kj, 1542 čhv

- k. č. br. 487/3, oranica 4. klase, površine 1 kj, 1295 čhv

- k. č. br. 488/1, oranica 4. klase, površine 36 čhv

- k. č. br. 488/2, oranica 4. klase, površine 58 čhv

- k. č. br. 488/3, oranica 4. klase, površine 54 čhv

Upisano kao društveno vlasništvo, s pravom korištenja Poljoprivredno- prehrambenog kombinata Daruvar,

i Z. k. ul. br. 822, označeno s:

- k. č. br. 487/4, oranica 4. klase, površine 815 čhv

- k. č. br. 487/5, oranica 4. klase, površine 1014 čhv

- k. č. br. 488/4, oranica 4. klase, površine 12 čhv

- k. č. br. 489, pašnjak 5. klase, površine 532 čhv

- k. č. br. 491, oranica 4. klase, površine 4 kj, 1486 čhv

Upisano kao društveno vlasništvo s pravom korištenja Poljoprivredno industrijskog kombinata Ilova Daruvar.

Ukupno 14 kj i 659 čhv odnosno 8 ha, 69 a, 45 m˛.

III.

Daroprimatelj će darovano poljoprivredno zemljište iskorištavati u poljoprivredne namjene i ne može ga otuđiti deset godina od dana sklapanja ugovora o darovanju.

IV.

Ovlašćuje se ministar poljoprivrede i šumarstva da, u ime Republike Hrvatske, s Robertom Rezlerom iz Trojeglave, Masarykova 7, sklopi ugovor o darovanju predmetnog zemljišta.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 945-02/96-01/01
Urbroj: 5030109-97-11
Zagreb, 17. siječnja 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.