Zakoni i propisi - Pravni savjeti 6 22.01.1997 Odluka o darovanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države Rimokatoličkoj župi Uzvišenja sv. Križa
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 3. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), a u svezi sa člankom 40. stavkom 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", br. 54/94 - pročišćeni tekst i 48/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. siječnja 1997. godine donijela

ODLUKU

O DAROVANJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU DRŽAVE RIMOKATOLIČKOJ ŽUPI UZVIŠENJA SV. KRIŽA

I.

Rimokatoličkoj župi Uzvišenja sv. Križa, iz Križovljana, Antuna Mihanovića 35, daruje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države.

II.

Darovano poljoprivredno zemljište je prema Izvatku iz zemljišne knjige Općinskog suda u Varaždinu, te prema Popisu katastarskih čestica i korisnika, Ureda za katastarsko-geodetske poslove Varaždin, u k. o. Radovec, z. k. ul. br. 2, označeno s:

- k. č. br. 2258/1, oranica, 7. klase, površine 2827 m˛ (dio),

- k. č. br. 2258/2, oranica, 7. klase, površine 2751 m˛ (dio),

- k. č. br. 2258/3, oranica, 7. klase, površine 2636 m˛ (dio),

pod novom oznakom kao k. č. br. 2258/45,

UKUPNO: 1484 m˛,

upisano kao društveno vlasništvo, s pravom korištenja ZPPK Varaždin.

III.

Daroprimatelj će na darovanom poljoprivrednom zemljištu izgraditi građevinu Spomen-kapele žrtvama "Križnog puta" pokopanim na tom području i urediti okoliš kapele, te ga ne može otuđiti bez suglasnosti darovatelja.

IV.

Ovlašćuje se ministar poljoprivrede i šumarstva da, u ime Republike Hrvatske, sa Rimokatoličkom župom Uzvišenja sv. Križa iz Križovljana, Antuna Mihanovića 35, sklopi ugovor o darovanju predmetnog zemljišta.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 945-02/96-01/01
Urbroj: 5030107-97-9
Zagreb, 17. siječnja 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.