Zakoni i propisi - Pravni savjeti 4 15.01.1997 Pravilnik o obavljanju lova ramponom
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 18. stavka 2., članka 20. stavka 2., članka 39. stavka 3. točke 4., članka 40. stavka 1. točaka 1., 2., 4. i 5. Zakona o morskom ribarstvu (ŻNarodne novineŽ, br. 74/94) ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O OBAVLJANJU LOVA RAMPONOM

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se:

- namjena dredže s metalnim okvirom i grabljama (u tekstu koji slijedi: rampon);

- način uporabe rampona;

- vrijeme i mjesto uporabe rampona;

- konstrukcijsko-tehničke osobine rampona;

- broj plovila odnosno broj povlastica za obavljanje lova ramponom;

- broj rampona koji se može rabiti po jednom plovilu.

Članak 2.

Rampon je pridnena povlačna mreža dredža koja se sastoji od metalnog okvira na koji je pričvršćena mreža.

Na donjem dijelu metalnoga okvira, koji struže po morskom dnu, nalaze se zupci (grablje), a na gornjem dijelu je koso pričvršćen depresor.

Rampon je namijenjen za izlovljanje školjkaša i to pretežito Jakovljeve kapice (Pecten jacobeaus).

Članak 3.

Lov ramponom obavlja se povlačenjem mreže po morskom dnu.

Članak 4.

Lov ramponom u Ribolovnom moru Republike Hrvatske smije se obavljati samo u dijelu Ribolovne zone A unutar akvatorija koji je omeđen spojnicama između točaka A i B, B i C, C i D te A i D:

točka A - točka koja se nalazi na udaljenosti dvije (2) morske milje od rta Savudrija u kursu 2700,

točka B - točka koja se nalazi na vanjskoj granici teritorijalnog mora Republike Hrvatske u kursu 2700 od rta Savudrija,

točkca C - točka koja se nalazi na vanjskoj granici teritorijalnog mora Republike Hrvatske u kursu 2700 od rta Barbariga,

točka D - točka koja se nalazi na udaljenosti dvije (2) morske milje od rta Barbariga u kursu 2700.

Spojnica između točke A i B je najkraća ravna crta.

Spojnica između točke B i C je razlomljena crta koja slijedi vanjsku granicu teritorijalnog mora Republike Hrvatske.

Spojnica između točke C i D je najkraća ravna crta.

Spojnica između točke A i D je razlomljena crta koja je od obale kopna udaljena dvije (2) morske milje.

Članak 5.

Lov uz uporabu rampona dozvoljen je u razdoblju od 15. prosinca do 15. rujna.

Članak 6.

Plovilo koje obavlja lov uz uporabu rampona istodobno smije povlačiti najviše do dva (2) rampona.

Članak 7.

U lovu se smije rabiti rampon kod kojega:

- duljina metalnog okvira s grabljama nije šira od 280 centimetara;

- otvor oka mrežnog tega nije manji od 80 milimetara.

Otvor oka iz stavka 1. ovoga članka predstavlja unutarnju udaljenost dviju potpuno ispruženih stranica oka mjerenu u milimetrima u mokrom stanju.

Otvor oka iz stavka 2. ovoga članka mjeri se posebnim mjeračom za mjerenje otvora oka mrežnog tega Međunarodnog savjeta za ispitivanje mora (International Council for the Exploration of the Sea - ICES).

Članak 8.

Na svakom rasponu mora biti označeno ime i luka upisa broda i registarska oznaka brodice kojom se obavlja lov uz upotrebu rampona.

Označivanje iz stavka 1. ovog članka obavlja se tako da se na posebnoj metalnoj pločici, koja mora biti pričvršćena na gornji dio metalnog okvira rampona, utisne ime i luka upisa broda ili registarska oznaka brodice kojom se obavlja lov uz uporabu rampona.

Članak 9.

Radi zaštite školjke Jakovljeve kapice neće se izdavati nove povlastice za obavljanje lova uz uporabu rampona niti u postojeća odobrenja ili rješenja upisivati novi ramponi.

Povlastica za obavljanje lova školjkaša uz uporabu rampona izdat će se samo u slučaju kad se radi o plovilu kojim se lov uz uporabu rampona obavljao prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 10.

Odredbe članka 8. ovoga Pravilnika primjenjivat će se od 1. siječnja 1998. godine.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe članka 52. stavka 1. točke 5. te stavka 2. i 3. Pravilnika o privrednom i sportskom ribolovu, uzgoju riba i drugih morskih životinja, vađenju spužava, koralja, školjkaša i morskog bilja (ŻNarodne novineŽ, br. 34/85, 35/86, 27/87, 9/90 i 26/90).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. ožujka 1997. godine.

Klasa: 011-2/96-01/84

Urbroj: 525-01-96-2

Zagreb, 8. siječnja 1997.

Ministar

poljoprivrede i, šumarstva

mr. Zlatko Dominiković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.