Zakoni i propisi - Pravni savjeti 4 15.01.1997 Odluka o visini naknada za tehnički pregled i registraciju vozila i poslove koji su s tim povezani
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

i

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKI AUTOKLUB

Na temelju članka 268. stavak 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj 59/96) i članka 7. Pravilnika o naknadama za tehnički pregled vozila i drugim poslovima koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila, Centar za vozila Hrvatske d.d. Zagreb, Ilica 15 i Hrvatski autoklub, Zagreb, Draškovićeva 25 donose

ODLUKU

O VISINI NAKNADA ZA TEHNIČKI PREGLED I REGISTRACIJU VOZILA I POSLOVE KOJI SU S TIM POVEZANI


							I.
Redni	  NAZIV NAKNADE						IZNOS NAKNADE
broj
			   			 za	   za		za	  za	   UKUPNO  Porez	SVEGA
						poslove zajedničke  poslove  prevenciju   kn    kn    kn
						stanice  poslove   stručnog sigurnosti	  
						 za	  putem   nadzora  prometa na  (100%)  (10%)
						tehnički Centra za  putem   cestama
						pregled  vozila  Hrvatskog   3,0%
						vozila  Hrvatske  autokluba
						 82,4%   10,2%    4,4%

1			2			  3	   4	     5	  6	    7	 8	  9
	
Naknade za tehnički pregled vozila:

1  Moped					41,95    5,19	2,24	 1,53	    50,91  	 5,09	 56,00
2  Motocikl					41,95	  5,19	2,24	 1,53	    50,91	 5,09	 56,00
3  Laka prikolica				41,95	  5,19	2,24	 1,53	    50,91	 5,09	 56,00
4  Osobni automobil				71,16	  8,81	3,80	 2,59	    86,36	 8,64	 95,00
5  Traktor					71,16	  8,81	3,80	 2,59	    86,36	 8,64	 95,00
6  Priključno vozilo				71,16	  8,81	3,80	 2,59	    86,36	 8,64	 95,00
7  Autobus					112,36	  13,91	6,00	 4,09	   136,36	13,64	150,00
8  Teretni automobil				112,36	  13,91	6,00	 4,09	   136,36	13,64	150,00
9  Kombinirani automobil			112,36	  13,91	6,00	 4,09	   136,36	13,64	150,00
10 Radno vozilo					112,36	  13,91	6,00	 4,09	   136,36	13,64	150,00
11 Radni stroj i ostala vozila			112,36	  13,91	6,00	 4,09	   136,36	13,64	150,00

Naknada za vozila koja su zbog neispravnosti pojedinih uređaja ili opreme na redovnom tehničkom pregledu proglašena neispravnim, ako se pojave u propisanom roku od 4 dana (za ponovljeni pregled neispravnog uređaja ili opreme) iznosi 50% iznosa za redovni tehnički pregled vozila, i to kako slijedi (točka 12, 13, 14):

12 Mopeda, motocikla i lake prikolice		20,97	  2,60	1,12	 0,76	    25,45	 2,55	 28,00
13 Osobnog automobila, traktora i 
  priključnog vozila				35,96    4,45	1,92	 1,31	    43,64   4,36	 48,00
14 Autobusa, teretnog automobila, kombiniranog
  automobila, radnog stroja i ostalih vozila	56,18	  6,95	3,00	 2,05     68,18	 6,82  75,00
15 Naknada za preventivni tehnički pregled 
  vozila					56,93	  7,05	3,04	 2,07	    69,09	 6,91  76,00
16 Naknada za ponovljeni preventivni tehnički
  pregled (u roku 4 dana),neispravnih uređaja
  na vozilu					28,47	  3,52    1,52	 1,04	    34,55   3,45  38,00
17 Naknada za izvanredni tehnički pregled 
  autobusa za obavljanje međunarodnog
  cestovnog prijevoza				101,13	  12,52	5,40	 3,68	   122,73	12,27	135,00
18 Naknada za izvanredni tehnički pregled
  teretnog automobila ili skupa vozila za
  obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza	52,44	  6,49	2,80	 1,91	    63,64	 6,36	 70,00

Naknada za poslove registracije vozila i produženja valjanosti prometne dozvole

19 Naknada za poslove koji prethode registracije
  i produženju valjanosti prometne dozvole
  (naplata osiguranja i naknade za ceste)	29,96	  3,71	1,60	 1,09     36,36 	 3,64  40,00
20 Naknada za djelomično usluga iz točka 19
  (kada se naplaćuje samo osiguranje ili
  samo naknada za ceste)			17,98	  2,23	0,96	 0,65	    21,82	 2,18	 24,00
21 Naknada za produženje valjanosti prometne
  dozvole					26,22	  3,25	1,40	 0,95	    31,82	 3,18	 35,00
22 Naknada za djelomičnu uslugu iz točke 21
  (kada se stranka upućuje s prometnom
  dozvolom u nadležnu PU ili PP)		17,98	  2,23	0,96	 0,65	    21,18	 2,18	 24,00
23 Naknada za izdavanje registarskih pločica	17,98	  2,23	0,96	 0,65	    21,82	 2,18	 24,00
24 Naknada za zamjenu i izdavanje nove
  prometne dozvole				26,22	  3,25	1,40	 0,95	    31,82	 3,18	 35,00
25 Naknada za izdavanje knjižice vozila		26,22	  3,25	1,40	 0,95	    31,82	 3,18	 35,00
26 Naknada za izdavanje i ovjeru kartona
  tehničke ispravnosti lake prikolice		17,98	  2,23	0,96	 0,65	    21,82	 2,18	 24,00

Naknade za periodični tehnički pregled kočnica

27 Teretni automobili do 5t najveće dopuštene
  mase (samo hidraulika) i autobusi do 3,5t
  mase vozila					179,78	  22,25	9,60	 6,55	   218,18	21,82	240,00
28 Priključna vozila navedenih karakteristika
  iz točke 27					142,33	  17,62	7,60	 5,18	   172,73	17,27	190,00
29 Teretni automobili od 5-10t najveće dopuštene
  mase i do 5t sa hidraulikom+zrak, te autobusi
  od 3,5-6t mase vozila			284,65	  35,24    15,20	 10,36	   345,45	34,55	380,00
30 Priključna vozila navedenih karakteristika
  iz točke 29					228,47	 288,28    12,20	 8,32	   277,27	27,73	305,00
31 Teretni automobili preko 10t najveće 
  dopuštene mase, tegljači i autobusi preko
  6t mase vozila (kada je samo zrak)		468,18	  57,95    25,00	 17,05	   568,18	56,82	625,00
32 Priključna vozila navedenih karakteristika 
  iz točke 31					374,55	  46,36    20,00	 13,64	   454,55	45,45	500,00

Prvi ponovljeni pregled kočnica obavljen u roku 4 dana, odnosno 8 dana ne naplaćuje se, svaki daljnji pregled kočnica u tom roku naplaćuje se 50% iznosa prema kategoriji vozila.  			

								Iznos naknade		Porez		Svega
1				2				   3			 4		  5
Ostale naknade
33 Naknada za tehnički pregled kočnica kada se
  koristi list za grafičko prikazivanje rezultata
  kočnica, na uređajima za ispitivanje kočnica			  22,73		2,27		25,00
34 Naknada za tehnički pregled plinskih instalacija
  na vozilima koja za pogon koriste smjesu butan-propan      36,36		3,64		40,00
35 Naknada za obavljanje tehničkih pregleda vozila
  za prijevoz opasnih tvari			          77,27		7,73		85,00
36 Naknada za tehnički pregled ako se ne obavlja
  kompletan tehnički pregled vozila, odnosno ako
  se izdaja potvrda o stanju vozila i slično			  27,27		2,73		30,00
37 Naknada za tehnički pregled vozila i utiskivanje
  broja šasije na vozila (bez pripreme)			  54,55		5,45		60,00
38 Naknada za izdavanje potvrde i pokusne pločice		  31,82		3,18		35,00
39 Naknada za tehnički pregled i obavljanje poslova
  procjene vrijednosti prilikom prodaje vozila ili na
  zahtjev stranke 						Obračun se vrši prema stvarno utrošenim satima rada
40 Naknada za poslove tehničkog pregleda vozila, 
  registracije vozila i ispitivanje vozila (ako se
  obračun vrši po jednom satu rada, dio tehničkog 		Obračun se vrši prema stvarno utrošenim satima rada
  pregleda na ponovljenom pregledu i drugo)				(režijski sat uvećan za 20%)
41 Naknada za skidanje i montažu registarskih
  pločica (za jedan par)			         59,09			5,91		65,00
42 Naknada kada se obavlja samo skidanje ili
  samo montiranje registarskih pločica				 30,00			3,00		33,00
43 Naknada kod vozila s jednom registarskom
  pločicom za skidanje i montažu				 30,00			3,00		33,00
44 Naknada za naljepnicu-znak kojim se označava
  rok valjanosti tehničkog pregleda			      3,45			0,35		 3,80


II.

Obračun prema stvarno utrošenim satima rada iz točke I. ove Odluke obavlja se tako, da se iznos prosječne vrijednosti sata u djelatnosti u kojoj se nalazi stanica za tehnički pregled vozila uveća za 20%.

U naknade iz točke I. ove Odluke nisu uključene naknade za potrebne obrasce, koje stanica za tehnički pregled vozila nabavlja kod nadležne Policijske uprave ili Policijske postaje (registracijski list, prometna dozvola, knjižica vozila i karton izvršenih preventivnih tehničkih pregleda vozila). Naknada za obrasce posebno se naplaćuje.

III.

Kada se tehnički pregled vozila obavlja izvan objekta stanice za tehnički pregled vozila (na terenu), uz naknade iz točke I. ove Odluke, stanica za tehnički pregled vozila naplaćuje i troškove koji su nastali izlaskom na teren (dnevnice, putni troškovi i dr).

Za policijsko, vatrogasno i drugo (specijalno) vozilo, koje je izvedeno kao osobni automobil, naplaćuje se naknada iz točke I. pod 4. kao osobni automobil.

IV.

Naknade iz točke I. pod 19 i 21 ove Odluke, za poslove koji prethode registraciji vozila i za produženje važenja prometne dozvole, kada se djelomično obave predviđeni poslovi naplaćuje se iznos iz točke I. redni broj 20 i 22.

V.

Dio naknade iz točke I. pod 1. do 32. ove Odluke koji pripada Centru za vozila Hrvatske, Hrvatskom autoklubu i za prevenciju sigurnosti promet na cestama, stanica za tehnički pregled vozila dostavlja najkasnije do 10-og u mjesecu za protekli mjesec na žiro račun Centra za vozila Hrvatske, broj: 30105-601-25872 za dio koji pripada Centru za vozila Hrvatske (10,2%) i za prevenciju sigurnosti prometa na cestama (3%), a dio koji pripada Hrvatskom autoklubu (4,4%) na njegov žiro račun broj: 30105-678-11987.

Ako dio naknade prema stavku 1. ove točke stanica za tehnički pregled vozila ne dostavi do 15-og u mjesecu za protekli mjesec, takva stanica za tehnički pregled vozila, u okviru svog dijela obveza dužna je istekom tog roka uvesti dnevni obračun tako da dnevno ili najkasnije slijedećeg radnog dana dostavlja dio utvrđene naknade izravno na žiro račun Centra za vozila Hrvatske, odnosno Hrvatskog autokluba.

Kod prekoračenja roka iz stavka 2. ove točke Centar za vozila Hrvatske i Hrvatski autoklub zaračunat će propisanu zateznu kamatu na neplaćeni iznos.

VI.

Sukladno sporazumu zaključenim između Ministarstva unutarnjih poslova, Centra za vozila Hrvatske i Hrvatskog autokluba za financiranje prevencije sigurnosti prometa na cestama izdvaja se 3% od iznosa naknade iz točke I. (od 1. do 32.). Obračunati iznos dijela naknade prema točki I. kolona 6 stanica za tehnički pregled vozila uplaćuju na žiro račun Centra za vozila Hrvatske na način kako je to utvrđeno u točki V. ove Odluke.

VII.

O dostavljenim dijelovima naknade iz točke V. ove Odluke stanica za tehnički pregled vozila vodi evidenciju na posebnim obrascima, čiji oblik, sadržaj i način postupanja utvrđuje Centar za vozila Hrvatske.

Stanica za tehnički pregled vozila vodi odvojenu evidenciju i sastavlja obrasce za dio naknade koji pripada Centru za vozila Hrvatske, odnosno Hrvatskom autoklubu, te za dio naknade za prevenciju sigurnosti prometa na cestama.

Jedan primjerak obrazaca iz stavka dva ove točke stanica za tehnički pregled vozila odlaže u arhivu, jedan dostavlja svojoj financijskoj službi, a jedan primjerak dostavlja Centru za vozila Hrvatske (za dio koji pripada Centru za vozila Hrvatske i za prevenciju sigurnosti prometa na cestama), odnosno Hrvatskom autoklubu najkasnije do 10-og u mjesecu za protekli mjesec.

VIII.

U iznos naknade za tehnički pregled i registraciju vozila i poslove koji su s tim povezani uključen je porez na promet usluga.

Obveznik poreza na promet usluga je stanica za tehnički pregled vozila na ukupan iznos naknade, u kojem je porezu sadržan i dio poreza na iznos naknade koji se doznačuje Centru za vozila Hrvatske i Hrvatskom autoklubu.

Iznosi i distribucija naknada utvrđeni su prema troškovniku koji je posebno dostavljen Centru za vozila Hrvatske, Hrvatskom autoklubu i stanicama za tehnički pregled vozila. Dio naknade koji pripada Centru za vozila Hrvatske, Hrvatskom autoklubu i za prevenciju sigurnosti prometa na cestama ne ulazi u ukupan prihod stanica za tehnički pregled vozila.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u "Narodnim novinama" a primjenjuje se od 1. veljače 1997.

Broj: 125/97
Zagreb, 30. prosinca 1996.

Hrvatski autoklub
Glavni tajnik
Ile Baković, dipl. iur., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Broj: 1/1, 1133-1/96
Zagreb, 30. prosinca 1996.

Centar za vozila Hrvatske
Direktor
Stipo Lozić-Baškarad, dipl. ing., v. r