Zakoni i propisi - Pravni savjeti 4 15.01.1997 Odluka o usklađivanju mirovina od 1. prosinca 1996.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA

Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Narodne novine", broj 53/91) i članka 6. točke 13. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90, 21/92, 116/93 i 23/95), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske, na sjednici održanoj 23. prosinca 1996., donosi

ODLUKU

O USKLAĐIVANJU MIROVINA OD 1. PROSINCA 1996.

1. Mirovine korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili do 1. prosinca 1996. povećavaju se od 1. prosinca 1996. za 100,00 kn.

Ovako povećane mirovine usklađuju se od 1. prosinca 1996. još za 10%.

2. Osnovica za povećanje mirovina prema točki 1. ove odluke je svota mirovine koja je korisniku pripadala na dan 1. prosinca 1996.

3. Mirovine korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili 1. prosinca 1996. ili nakon toga dana, ali najkasnije do 31. prosinca 1996., povećavaju se od dana ostvarivanja prava za 100,00 kn.

Ovako povećane mirovine usklađuju se od 1. prosinca 1996. još za 10%.

4. Osnovica za povećanje mirovina prema točki 3. ove odluke je svota mirovine koja korisniku pripada na dan priznanja prava na mirovinu, povećana za 5,6% prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. rujna 1996. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini ("Narodne novine", broj 82/96).

5. Najviša starosna i invalidska mirovina od 1. prosinca 1996. iznosi 3.532,12 kn.

6. Usklađivanje mirovina po ovoj odluci obaviti će se po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

7. Ova odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. prosinca 1996.

Klasa: 142-13/97-01/93
Urbroj: 342-99-01/97/1
Zagreb, 23. prosinca 1996.

Predsjednik Upravnog odbora
Republičkog fonda mirovinskog
i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske
dr. Đuro Njavro, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.