Zakoni i propisi - Pravni savjeti 4 15.01.1997 Popis ovlaštenih laboratorija za ispitivanje proizvoda životinjskog podrijetla
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 27. stavka 5., a u svezi s člankom 71. stavkom 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 52/91., 64/91., 26/93. i 29/94.) Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva - Uprava za veterinarstvo, objavljuje

POPIS

OVLAŠTENIH LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA

1. Za obavljanje osnovnih organoleptičkih, mikrobioloških, fizikalno-kemijskih i specijaliziranih (rezidue) laboratorijskih ispitivanja proizvoda životinjskog podrijetla, ovlašten je

HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT, ZAGREB, Zagreb, Savska cesta 143.

II. Za obavljanje osnovnih organoleptičkih, mikrobioloških i fizikalno-kemijskih laboratorijskih ispitivanja proizvoda životinjskog podrijetla, ovlašteni su:

1. HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT, ZAGREB - VETERINARSKI ZAVOD KRIŽEVCI, Križevci, Zakmardijeva 10.

2. HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT, ZAGREB - VETERINARSKI ZAVOD RIJEKA, Rijeka, Podmurvice 29.

3. HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT, ZAGREB - VETERINARSKI ZAVOD SPLIT, Split, Poljička cesta 33.

4. HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT, ZAGREB - VETERINARSKI ZAVOD VINKOVCI, Vinkovci, Josipa Kozarca 24.

Klasa: 322-1/97-1/1
Urbroj: 525-01/97-01
Zagreb, 3. siječnja 1997.

Ministar poljoprivrede i šumarstva
mr. Zlatko Dominiković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.