Zakoni i propisi - Pravni savjeti 2 09.01.1997 Pregled izdanih jamstava u 1996. godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

PREGLED IZDANIH JAMSTAVA U 1996. GODINI

Tabela broj III

Zaključak Vlade RH Riznični Datum U Iznos Iznos Rok

Datum Klasa, broj izdava- korist Za u izvornoj u kunama

Ur. broj jamstva nja valuti


1 2 3 4 5 6 7 8 9

25.07.96. 441-03/96-01/06 N-280-JJF-IF 11.07.96. Hrvatska banka INA-Drnišplast d.o.o., Drniš 2.980.000,00 DEM 11.007.524,00 5

5030105-96-3 za obnovu i za obnovu proizvodnje

razvitak polietilenskih cijevi


25.07.96. 432-02/93-01/02 K-380-JAE-IF 06.09.96. Zagrebačka banka "Istra" genetski centar 5.710.000.000,00 ITL 20.281.920,00 3

5030105-96-3 d.d. Zagreb d.o.o. Buzet


25.07.96. 441-03/96-01/12 N-280-JAF-IF 01.10.96. Zagrebačka banka "Hrvatske vode" - Zagreb 26.083.078,89 DEM 93.027.909,17 5

5030105-96-2 d.d. Zagreb za nabavku opr. od "THYISSEN

GUSS AG. SCMALKER

VEREIN"


03.10.96. 342-01/96-01/07 N-840-JAG-IF 08.10.96. Riječka banka "Jadrolinija" Rijeka za nabav- 6.450.000.00 USD 34.794.525.00 0,25

5030105-96-1 d.d. Rijeka ku broda od francuskog

isporučitelja Sabamen Ronnes


26.09.96. 432-02/96-01/76 N-191-JAH-IF 16.10.96. Riječka banka Županija Primosko-goranska za 12.000.000,00 KN 12.000.000,00 1

5030105-96-1 d.d. Rijeka kupovinu nekretnina društva

"Torpedo" d.d. Rijeka


29.08.96. 441-03/96-01/02 K-280-JAI-IF 03.10.96. Raiffeisenbank Luka Rijeka 15.000.000,00 DEM 53.499.000,00 4

5030116-96-4 Austria d.d. Zagreb


10.10.96. 343-03/95-01/04 K-250-JBJ-IF 17.10.96. Societe Generale Zračna luka Zadar 7.775.200,00 FRF 8.223.362,53 2

5030116-96-5 K-250-JBA-IF Societe Generale Zračna luka Zadar 32.878.900,00 FRF 34.774.039,79 5

11.11.96. 310-14/96-01/01 K-280-JBB-IF 13.11.96. Hrvatska banka obveznice za povrat avansa 16.375.000,00 USD 87.378.637,50 2

5030116-9611 za obnovu i Ino naručiteljima 1 broda

razvitak (Novogradnje 237)


11.11.96. 310-14-96-01/01 K-280-JBC-IF 25.11.96. Hrvatska banka obveznice za povrat avansa 48.000.000,00 USD 256.636.800,00 2

5130116-96-11 za obnovu i Ino naručiteljima 4 broda

razvitak (Novogradnja 417,418.421,422)


05.12.96. 341-01/94-01/01 K-040-JBD-IF 18.12.96. Kartner Lan- Hrvatske željeznice Zagreb - 42.000.000,00 ATS 21.264.096,00 6

5030105-96-2 des-und Hypo- za kupnju rezervnih dijelova,

bank AG opreme i materijala


UKUPNO U KUNAMA 632.887.813,99

Klasa: 441-01/96-01/40
Urbroj: 513-09/96-4
Zagreb, 30. prosinca 1996.

Ministar
mr. Božo Prka, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.