Zakoni i propisi - Pravni savjeti 2 09.01.1997 Naredba o razvrstavanju luka otvorenih za javni promet na području Županije Istarske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Temeljem članka 7. stavak 1. Zakona o morskim lukama ("Narodne novine", br. 108/95) u svezi s Odlukom o mjerilima za razvrstaj luka otvorenih za javni promet ("Narodne novine", br. 31/96), ministar pomorstva, prometa i veza, donosi

NAREDBU

O RAZVRSTAJU LUKA OTVORENIH ZA JAVNI PROMET NA PODRUČJU ŽUPANIJE ISTARSKE

I.

Prema veličini i značaju za Republiku Hrvatsku luke otvorene za javni promet na području Županije istarske razvrstavaju se u:

1. Luke županijskog značaja:

1) luka Pula

2) luka Umag - putnička luka

3) luka Novigrad - putnička luka

4) luka Poreč - putnička luka

5) luka Rovinj - putnička luka

2. Luke lokalnog značaja:

1) luka Savudrija

2) luka Zambratija

3) luka Lovrečica

4) luka Dajla - Karigador

5) luka Funtana

6) luka Vrsar

7) luka Peroj

8) luka Fažana

9) luka Banjole

10) luka Polje

11) luka Runke

12) luka Medulin

13) luka Kuje

14) luka Krnica

15) luka Trget

16) luka Sveta Marina

17) luka Rabac

18) luka Plomin

II.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 342-01/96-02/84
Urbroj: 530-02-96-2 NP
Zagreb, 27. prosinca 1996.

Ministar
mr. Željko Lužavec, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.