Zakoni i propisi - Pravni savjeti 2 09.01.1997 Objava o upisu u upisnik proizvođača poljoprivrednog sadnog materijala
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

OBJAVA

O UPISU U UPISNIK PROIZVOĐAČA POLJOPRIVREDNOG SADNOG MATERIJALA

Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva na temelju članka 42. Zakona o poljoprivrednom sjemenu i sadnom materijalu ("Narodne novine", br. 50/88, 26/93. i 29/94.) objavljuje da se u Upisnik proizvođača poljoprivrednog sadnog materijala upisuju proizvođači:

35. "AGRO-PULJIZ" d.o.o., RUNOVIĆ s pravom proizvodnje voćnog i loznog sadnog materijala,

36. "AGROING" d.o.o. VARAŽDIN, s pravom proizvodnje voćnog sadnog materijala,

37. "FRAGARIA" d.o.o. ZAGREB, s pravom proizvodnje voćnog sadnog materijala,

38. "HORVAT" d.o.o. DONJI KRALJEVEC, s pravom proizvodnje voćnog sadnog materijala,

39. "HRVAŠTINA" d.o.o. SINJ, s pravom proizvodnje loznog sadnog materijala,

40. IVAN KRZNARIĆ, VIROVITICA, s pravom proizvodnje voćnog i loznog sadnog materijala,

41. "VITROPLANT" p.o.o. SOLIN, s pravom proizvodnje voćnog i loznog sadnog materijala,

42. V.R.V. d.o.o. VELIKA GORICA, s pravom proizvodnje loznog sadnog materijala,

43. "ZAGREB-FRUIT" d.o.o., s pravom proizvodnje voćnog sadnog materijala,

- Tekst na stranici 3140 koji pod točkom 26., objavljen u "Narodnim novinama" 79/96, od 26. 9. 1996. i koji se odnosi na proizvođače sadnog materijala mijenja se tako da glasi:

"AGROZADAR" d.d., ZADAR, s pravom proizvodnje loznog i voćnog sadnog materijala.

Klasa: 011-02/96-01/210
Urbroj: 525-01-96-1
Zagreb, 12. prosinca 1996.

Ministar
poljoprivrede i šumarstva
Matej Janković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.