Zakoni i propisi - Pravni savjeti 2 09.01.1997 Ispravak Uredbe o preporučenim i graničnim vrijednostima kakvoće zraka
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom, utvrđene su pogreške u Tablicama 1., 2., 3., 4., 5. i 6. iz članka 9. Uredbe o preporučenim i graničnim vrijednostima kakvoće zraka, objavljenoj u "Narodnim novinama" broj 101 od 29. studenog 1996. godine, te se daje

ISPRAVAK

UREDBE O PREPORUČENIM I GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA KAKVOĆE ZRAKA

Ispravan tekst Tablica, 1., 2., 3., 4., 5. i 6. iz članka 9. Uredbe o preporučenim i graničnim vrijednostima kakvoće zraka glasi:

Urbroj: 50501-96-7
Zagreb, 7. siječnja 1997.

Glavni i odgovorni urednik
"Narodnih novina"
Marijan Prus, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


Tablica 1.

Preporučene (PV) i granične (GV) vrijednosti kakvoće zraka za sumpor-dioksid (SO2) u ovisnosti o koncentraciji i načinu mjerenja lebdećih čestica (mg/m3)