Zakoni i propisi - Pravni savjeti 111 31.12.1996 Uredba o davanju ovlasti Fondu u stambenom gospodarstvu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 79. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine ("Narodne novine", broj 92/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 1996. godine donijela

UREDBU

O DAVANJU OVLASTI FONDU U STAMBENOM GOSPODARSTVU

Članak 1.

Do ustrojavanja Fonda za naknadu oduzete imovine, osobe koje su pravo na otkup stana stekle na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (u daljnjem tekstu: Zakon o naknadi) zahtjev za otkup stana podnose Fondu u stambenom gospodarstvu, odnosno pravnoj osobi koja obavlja poslove iz nadležnosti Fonda (u daljnjem tekstu: Fond), općine, odnosno grada prema mjestu gdje se stan nalazi.

Članak 2.

Fond ima sva prava i obveze koja glede sklapanja ugovora o prodaji stana na temelju Zakona o naknadi ima Fond za naknadu oduzete imovine, osim isplate naknade prijašnjim vlasnicima.

Ugovori o prodaji stana sklapaju se pod uvjetima i na način propisan Zakonom o naknadi.

Članak 3.

Sredstva ostvarena prodajom stanova Fond je dužan uplaćivati na poseban račun.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka Fond će po osnivanju Fonda za naknadu oduzete imovine uplatiti na njegov račun.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama"

Klasa: 370-01/96-01/14.
Urbroj: 5030109-96-1
Zagreb, 30. prosinca 1996.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.