Zakoni i propisi - Pravni savjeti 110 30.12.1996 Odluka o imenovanju Nadzornog odbora Hrvatskog fonda za privatizaciju
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske i članka 8. stavka 2. Zakona o Hrvatskom fondu za privatizaciju ("Narodne novine", br. 84/92., 70/93., 76/93., 52/94. i 87/96.), Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 20. prosinca 1996., donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA HRVATSKOG FONDA ZA PRIVATIZACIJU

I.

Za člana Nadzornog odbora Hrvatskog fonda za privatizaciju imenuje se:

- iz reda zastupnika Sabora Republike Hrvatske

ANTON KOVAČEV,

VLADO JELKOVAC,

ŽELJKA ANTUNOVIĆ,

JOŠKO KOVAČ.

- iz reda uglednih financijskih stručnjaka

STJEPAN BUNIĆ, dipl. ekonomist, zamjenik predsjednika Uprave Varaždinske banke d.d.,

Dr. MARIJAN ŽIVKOVIĆ, izvršni direktor Županjske banke.

II.

Član Nadzornog odbora Hrvatskog fonda za privatizaciju po položaju je:

Mr. DRAGAN KOVAČEVIĆ, predsjednik Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu Zastupničkog doma Sabora.

Dr. ĐURO NJAVRO, predsjednik Odbora za financije i državni proračun Zastupničkog doma Sabora,

IVAN HERAK, predsjednik Odbora za turizam Zastupničkog doma Sabora.

III.

Danom donošenja ove Odluke prestaje mandat članovima Nadzornog odbora imenovanim Odlukom o imenovanju članova Nadzornog odbora Hrvatskog fonda za privatizaciju ("Narodne novine", br. 47/95.) i Odlukom o imenovanju člana Nadzornog odbora Hrvatskog fonda za privatizaciju ("Narodne novine", br. 56/95.), Marinu Golobu, Ivanu Kolaku, dr. Borisu Kandareu, Antunu Bosiu i Branimiru Markoti.

Klasa: 119-02/96-01/19
Zagreb, 20. prosinca 1996.

ZASTUPNIČI DOM

SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.