Zakoni i propisi - Pravni savjeti 105 13.12.1996 Odluka o prijenosu nekretnina u vlasništvo Općine Baška Voda

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o zabrani raspolaganja i preuzimanju sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. prosinca 1996. godine donijela

ODLUKU

O PRIJENOSU NEKRETNINA U VLASNIŠTVO OPĆINE BAŠKA VODA

I.

Prenose se u vlasništvo Općine Baška Voda nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske i to:

a) za potrebe Športskoga centra Baška Voda, k.č. broj 3271 i k.č. broj 3270/2, obje upisane u z.k.ul. broj 1204, k.o. Bast - Baška Voda, ukupne površine 2600 m2, u naravi športski tereni "Bućina", bivšega odmarališta "Avala" iz Beograda,

b) za potrebe izgradnje crkve i župne kuće dio k.č. broj 2975/1 - voćnjak u površini od 3120 m2 i k.č. broj 591 - zgrada (praona), površine 33 m2, obje upisane u z.k. ul. broj 1809, k.o. Bast - Baška Voda, kao z.k. tijelo - 1, u naravi bivše Dječje ljetovalište i odmaralište iz Beograda i Zrenjanina.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 940-01/96-01/02
Urbroj: 5030109-96-41
Zagreb, 5. prosinca 1996.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.