Zakoni i propisi - Pravni savjeti 105 13.12.1996 Odluka o zamjeni nekretnina
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 3. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. prosinca 1996. godine donijela

ODLUKU

O ZAMJENI NEKRETNINA

I.

Ovlašćuje se Ministarstvo obrane da može vršiti zamjenu nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja to Ministarstvo, za stanove u vlasništvu druge fizičke ili pravne osobe.

II.

Zahtjev za zamjenu nekretnina podnosi se Ministarstvu obrane Republike Hrvatske.

Vrijednost, te drugi uvjeti zamjene nekretnina iz točke I. ove Odluke, određuju se sukladno Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", broj 43/92 - pročišćeni tekst, 69/92, 25/93, 48/93, 2/94, 44/94, 58/95 i 11/96) i potanjim propisima Ministarstva obrane za provedbu ove Odluke, a naročito utvrđivanje načina plaćanja razlike vrijednosti nekretnina, roka otplate i sklapanja ugovora.

III.

Ovlašćuje se ministar obrane ili osoba koju on pismeno ovlasti da nakon provedenog postupka u ime Republike Hrvatske zaključi ugovor o zamjeni nekretnine.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa: 940-01/96-01/09
Urbroj: 5030109-96-1
Zagreb, 5. prosinca 1996.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.