Zakoni i propisi - Pravni savjeti 105 13.12.1996 Pravilnik o naknadi, obrascu i sadržaju dozvole za obavljanje rekreacijsko-športskog ribolova na moru
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 7. stavka 5. članka 26. i članka 37. stavka 3. Zakona o morskom ribarstvu ("Narodne novine", br. 74/94 i 57/96) ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O NAKNADI, OBRASCU I SADRŽAJU DOZVOLE ZA OBAVLJANJE REKREACIJSKO-ŠPORTSKOG RIBOLOVA NA MORU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način određivanja visine naknade za obavljanje rekreacijsko-športskog ribolova na moru te obrazac i sadržaj dozvole za obavljanje rekreacijsko-športskog rebolova na moru.

Članak 2.

Dozvola za obavljanje rekreacijsko-športskog ribolova na moru (u tekstu koji slijedi: dozvola) izdaje se na rok i to:

- za jedan (1) dan;

- za zadnja tri (3) dana u tjednu (petak, subotu i nedjelju);

- za sedam (7) dana;

- za trideset (30) dana i

- za tekuću kalendarsku godinu (u tekstu koji slijedi: godišnja dozvola).

Članak 3.

Datumi upisani u dozvolama označavaju početak i završetak prava obavljanja rekreacijsko-športskog ribolova i to:

- od 00,00 sati do 24,00 sati kod dozvola za jedan dan;

- od 00,00 sati prvog datuma (početak ribolova) do 24,00 sati zadnjeg datuma (završetak ribolova) kod dozvola: za zadnja tri dana u tjednu, za sedam dana, i za trideset dana;

- od 00,00 sati 1. siječnja (početak ribolova) do 24,00 sata 31. prosinca (završetak ribolova) kod godišnje dozvole.

Članak 4.

Visina naknade za dozvolu koju plaćaju građani koji su hrvatski ili strani državljani određuje se u iznosu od:

- 40,00 kuna za dozvolu za jedan dan;

- 120,00 kuna za zadnja tri dana u tjednu (petak, subotu i nedjelju);

- 150,00 kuna za dozvolu za sedam dana;

- 300,00 kuna za dozvolu za trideset dana i

- 1.000,00 kuna za godišnju dozvolu.

Članak 5.

Visina naknade za godišnju dozvolu koju plaćaju hrvatski državljani invalidi Domovinskog rata određuje se u iznosu od 10,00 kuna.

Dozvola iz stavka 1. ovoga članka vrijedi samo uz predočenu člansku iskaznicu udruge invalida domovinskog rata.

Članak 6.

Visina naknade za godišnju dozvolu koju plaćaju građani hrvatski državljani ili strani državljani sa stalnim nastanjenjem (prebivalištem) u Republici Hrvatskoj koji su članovi društava, učlanjenih u Hrvatski savez za športski ribolov na moru ili Hrvatski ronilački savez određuje se u iznosu od:

- 15,00 kuna za građane do 18 godina života;

- 50,00 kuna za građane koji su navršili 65 godina života ili koji u tekućoj kalendarskoj godini za kojju se plaća naknada navršavaj 65 godina života;

- 200,00 kuna za građane od 18 do 65 godina života.

Dozvole navedne u stavku 1. ovoga članka vrijede samo uz predočenu člansku kartu društva učlanjenog u Hrvatski savez za športski ribolov na moru ili Hrvatski ronilački savez.

Članak 7.

Dozvola se sastoji od prednje strane i poleđine dimenzija 22,5 x 11 cm

Svaka strana dozvole podjeljena je u tri dijela, a svaki od njih ima dimenzije 7,5 x 11 cm.

Na prednjoj strani dozvole su stranice označene sa 1., 4. i 5., a na poleđini su stranice označene sa 2., 3. i 6.

Članak 8.

Kod svih vrsta dozvola na prednjoj strani dozvole u dijelu označenom sa rednim brojem 1., od vrha prema dnu je tekst slijedećeg sadržaja:

- grb Republike Hrvatske,

- naziv ministarstva koje izdaje dozvolu,

- naziv dozvole,

- rok na koji se dozvola izdaje,

- serijski broj dozvole,

- cijena dozvole.

Kod godišnje dozvole za hrvatske državljane invalide domovinskog rata navedeno je da dozvola vrijedi uz predočenje iskaznice udruge invalida domovinskog rata.

Kod godišnjih dozvola za hrvatske državljane ili strane državljane sa stalnim nastanjenjem (prebivalištem) u Republici Hrvatskoj:

- do 18 godina života i koji su članovi društva učlanjenih u Hrvatski savez za športski ribolov na moru ili Hrvatski ronilački savez;

- od 18 do 65 godina života i koji su članovi društava učlanjenih u Hrvatski savez za športski ribolov na moru ili Hrvatski ronilački savez;

- koji su navršili 65 godina života ili koji u tekućoj godini navršavaju 65 godina života i koji su članovi društava učlanjenih u Hrvatski savez za športski ribolov na moru ili Hrvatski ronilački savez;

navedeno je da dozvola vrijedi uz predočenje članske iskaznice društva koje je učlanjeno u jedan od navedenih Saveza.

Članak 9.

Kod svih vrsta dozvola na prednjoj strani dozvole u dijelu označenom sa rednim brojem 5., od vrha prema dnu, je tekst slijedećeg sadržaja:

- grb Republike Hrvatske,

- naziv ministarstva koje izdaje dozvolu,

- naziv dozvole,

- rok na koji se dozvola izdaje,

- serijski broj dozvole,

- cijena dozvole,

- da se taj dio dozvole - zbog evidencije - ispunjen dostavlja Ministarstvu.

Kod svih vrsta dozvola otisnuta je crvena crta koja ide dijagonalno od donjeg lijevog do gornjeg desnog kuta.

Kod godišnje dozvole za hrvatske državljane invalide domovinskog rata navedeno je da dozvola vrijedi uz predočenje iskaznice udruge invalida domovinskog rata.

Kod godišnjih dozvola za hrvatske državljane ili strane državljane sa stalnim nastanjenjem (prebivalištem) u Republici Hrvatskoj:

- do 18 godina života koji su članovi društava učlanjenih u Hrvatski savez za športski ribolov na moru ili Hrvatski ronilački savezi;

- od 18 do 65 godina života, koji su članovi društava učlanjenih u Hrvatski savez za športski ribolov na moru ili Hrvatski ronilački savez;

- koji su navršili 65 godina života ili koji u tekućoj godini navršavaju 65 godina života, koji su članovi društava učlanjenih u Hrvatski savez za športski ribolov na moru ili Hrvatski ronilački savez,

navedeno je da dozvola vrijedi samo uz predočenje članske iskaznice društva koje je učlanjeno u jedan od navedenih saveza.

Članak 10.

Kod svih vrsta dozvola na prednjoj odnosno stražnjoj strani dozvole, na dijelovima označenim sa rednim brojem 3. i 4., navedene su vrste i količine ribolovnih alata i opreme koje ovlaštenik dozvole smije rabiti kod obavljanja rekreacijsko-športskog ribolova na moru.

Članak 11.

Kod svih vrsta dozvola koje se na određen rok izdaju svim hrvatskim i stranim državljanima, na dijelovima dozvole označenim sa rednim brojem 2. i 6., od vrha prema dnu su četiri vodoravne crte i pravokutnik u koji se upisuju slijedeći podaci:

- ime i prezime ovlaštenika dozvole,

- JMBG ili broj putovnice ovlaštenika dozvole,

- državljanstvo ovlaštenika dozvole,

- mjesto i datum kada je dozvola prodana ovlašteniku,

- tko je prodao dozvolu.

Članak 12.

Kod svih vrsta dozvola koje se izdaju samo hrvatskim državljanima invalidima domovinskog rata ili hrvatskim državljanima koji su članovi društava učlanjenih u jedan od Saveza, na dijelovima dozvola označenim sa rednim brojem 2. i 6., od vrha prema dnu su četiri vodoravne crte i pravokutnik u koji se upisuju slijedeći podaci:

- ime i prezime ovlaštenika dozvole,

- adresa ovlaštenika dozvole,

- JMBG ovlaštenika dozvole,

- mjesto i datum kada je dozvola prodana ovlašteniku,

- tko je prodao dozvolu.

Članak 13.

O izdanim dozvolama vodi se središnja evidencija u Ministarstvu.

Pravne i fizičke osobe, koje u ime i za račun Ministarstva prodaju dozvole, prvo upisuju na dozvolu sve tražene podatke a nakon toga jedan dio obrasca dozvole daje ovlašteniku dozvole a drugi dio obrasca dozvole (na kojem je dijagonalno otisnuta crvena crta) dostavljaju Ministarstvu.

Članak 14.

Podaci u dozvoli ispunjavaju se pisaćim strojem ili rukom tiskanim slovima.

Članak 15.

Svaka dozvola tiska se sa zaštitom od krivotvorenja i tonira se:

1. - u žutoj boji, dozvola za jedan (1) dan;

2. - u narančastoj boji, dozvola za zadnja tri (3) dana u tjednu (petak, subotu i nedjelju);

3. - u svijetlo smeđoj boji, dozvola za sedam (7) dana;

4. - u svijetlo zelenoj boji, dozvola za trideset (30) dana;

5. - u svijetlo crvenoj boji, godišnja dozvola;

6. - u svijetlo ljubičastoj boji, godišnja dozvola za hrvatske državljane invalide domovinskog rata;

7. - u bijeloj boji, godišnja dozvola za hrvatske državljane i strane državljane sa stalnim nastanjenjem u Republici Hrvatskoj do 18 godina života, koji su članovi društava učlanjenih u Hrvatski savez za športski ribolov na moru ili Hrvatski ronilački savez;

8. - u svijetlo sivoj boji, godišnja dozvola za hrvatske državljane i strane državljane sa stalnim nastanjenjem u Republici Hrvatskoj koji su navršili 65 godina života ili koji u godini za koju se izdaje dozvola navršavaju 65 godina života, koji su članovi društava učlanjenih u Hrvatski savez za športski ribolov na moru ili Hrvatski ronilački savez;

9. - u svijetlo plavoj boji, godišnja dozvola za hrvatske državljane i strane državljane sa stalnim nastanjenjem u Republici Hrvatskoj od 18 do 65 godina života, koji su članovi društava učlanjenih u Hrvatski savez za športski ribolov na moru ili Hrvatski ronilački savez.

Članak 16.

Obrasci svih dozvola tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio (Prilozi od 1. do 9.).

Članak 17.

Godišnje dozvole za hrvatske državljane invalide domovinskog rata prodavat će:

- područne jedinice Ministarstva za obavljanje određenih upravnih i drugih stručnih poslova iz područja morskog ribarstva u županijama na jadranskoj obali (u tekstu koji slijedi: područne jedinice Ministarstva);

- Hrvatski savez za športski ribolov na moru i

- Hrvatski ronilački savez.

Dok se ne ustroje područne jedinice Ministarstva godišnje dozvole za hrvatske državljane invalide domovinskog rata prodavat će, u ime i za račun Ministartva, županijski uredi za gospodarstvo u Pazinu, Rijeci, Gospiću, Zadru, Šibeniku, Splitu i Dubrovniku i njihove ispostave u Bujama, Poreču, Rovinju, Puli, Labinu, Opatiji, Crikvenici, Krku, Rabu, Malom Lošinju, Senju, Karlobagu, Pagu, Biogradu, Trogiru, Kaštelima, Solinu, Omišu, Makarskoj, Supetru, Hvaru, Visu, Pločama, Metkoviću, Korčuli i Lastovu.

Godišnja dozvola za hrvatske državljane invalide domovinskog rata prodat će se građaninu nakon što on predoči rješenje mjerodavnog invalidskog povjerenstva (o stupnju njegovog tjelesnog oštećenja) ili nakon što predoči iskaznicu udruge invalida domovinskog rata.

Članak 18.

Godišnja dozvola vrijedi do kraja tekuće kalendarske godine za koju je izdana ako je ovlaštenik u momentu izdavanja dozvole ispunjavao sve uvjete propisane za njeno izdavanje.

Članak 19.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o rekreacijsko-športskom ribolovu na moru ("Narodne novine", br. 29/95 i 4/96) koje se odnose na obrazac i sadržaj dozvole za rekreacijsko-športski ribolov na moru kao i na način određivanja visine naknade za obavljanje rekreacijsko-športskog ribolova na moru.

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 1997. godine.

Klasa: 11-02/96-01/204

Urbroj: 25-01-96-1

Zagreb, 6. prosinca 1996.

Ministar
poljoprivrede i šumarstva
Matej Janković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

DOZVOLA ZA JEDAN DAN

Prilog 1.

Prednja strana obrasca dozvole

Poleđina obrasca dozvole

DOZVOLA ZA ZADNJA TRI DANA U TJEDNU (petak, subotu i nedjelju)

Prilog 2.

Prednja strana obrasca dozvole

Poleđina obrasca dozvole

DOZVOLA ZA SEDAM DANA

Prilog 3.

Prednja strana obrasca dozvole

Poleđina obrasca dozvole

DOZVOLA ZA TRIDESET DANA

Prilog 4.

Prednja strana obrasca dozvole

Poleđina obrasca dozvole

GODIŠNJA DOZVOLA

Prilog 5.

Prednja strana obrasca dozvole

Poleđina obrasca dozvole

GODIŠNJA DOZVOLA za hrvatske državljane invalide domovinskog rata

Prilog 6.

Prednja strana obrasca dozvole

Poleđina obrasca dozvole

GODIŠNJA DOZVOLA za hrvatske državljane i strane državljane sa stalnim nastanjenjem u
Republici Hrvatskoj, do 18 godina života, koji su članovi društava učlanjenih u Hrvatski savez
za športski ribolov na moru ili Hrvatski ronilački savez.

Prilog 7.

Prednja strana obrasca dozvole

Poleđina obrasca dozvole

GODIŠNJA DOZVOLA za hrvatske državljane i strane državljane sa stalnim nastanjenjem u
Republici Hrvatskoj, koji su navršili 65 godina života ili koji u godini za koju se izdaje dozvola
navršavaju 65 godina života, koji su članovi društava učlanjenih u Hrvatski savez za športski
ribolov na moru ili Hrvatski ronilački savez.

Prilog 8.

Prednja strana obrasca dozvole

Poleđina obrasca dozvole

GODIŠNJA DOZVOLA za hrvatske državljane i strane državljane sa stalnim nastanjenjem u
Republici Hrvatskoj, od 18 do 65 godina života, koji su članovi društava učlanjenih u Hrvatski
savez za športski ribolov na moru ili Hrvatski ronilački savez.

Prilog 9.

Prednja strana obrasca dozvole

Poleđina obrasca dozvole