Zakoni i propisi - Pravni savjeti 105 13.12.1996 Rješenje o razrješenju člana i tajnika Komisije za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede i šumarstva

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o zaštiti bilja ("Narodne novine", 10/94), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU ČLANA I TAJNIKA KOMISIJE ZA ZAŠTITU BILJA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

I. Razrješuju se članovi Komisije za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede i šumarstva i to:

1. PETAR VIGNJEVIĆ, član Komisije i

2. ROBERT SMOLEC, tajnik Komisije.

II. Ovo će se rješenje objaviti u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/96-01/183
Urbroj: 525-02/96-02
Zagreb, 13. studenoga 1996.

Ministar
Matej Janković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.