Zakoni i propisi - Pravni savjeti 105 13.12.1996 Rješenje o osnivanju Komisije za zaštitu bilja i imenovanju predsjednika, članova i tajnika
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o zaštiti bilja ("Narodne novine" br. 10/94), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

RJEŠENJE

O OSNIVANJU KOMISIJE ZA ZAŠTITU BILJA I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA, ČLANOVA I TAJNIKA

I. Osniva se Komisija za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: Komisija).

II. U Komisiju se imenuju:

1. Akad. prof. dr. MILAN MACELJSKI, za predsjednika;

2. Prof. dr. BOGDAN CVJETKOVIĆ, za člana;

3. Prof. dr. ZVONKO OSTOJIĆ, za člana;

4. Prof. dr. MARIJA IVEZIĆ, za člana;

5. Dr. ĐORDANO PERŠURIĆ, za člana;

6. Mr. SONJA KAČIĆ, za člana;

7. Dr. MIROSLAV HARAPIN, za člana;

8. ROBERT SMOLEC, za člana;

9. LAILA ŠKORIĆ, za tajnika.

III. Ovo će se rješenje objaviti u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/96-01/183
Urbroj: 525-01-96-03
Zagreb, 13. studenoga 1996.

Ministar
Matej Janković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.