Zakoni i propisi - Pravni savjeti 105 13.12.1996 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-733/1995 od 4. prosinca 1996.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Suda te suci dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac, Milan Vuković i Mladen Žuvela, odlučujući o ustavnoj tužbi I. S. iz B., na sjednici održanoj 4. prosinca 1996. godine, donio je ovu

ODLUKU

1. Usvaja se ustavna tužba te se ukidaju:

- presuda Upravnog suda Republike Hrvatske, broj: Us-843/95 od 8. lipnja 1995.

- zaključak Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, broj: 511-01-42-UP/I-5827/1-1994 od 25. siječnja 1995.

2. Predmet se vraća Ministarstvu unutarnjih poslova na ponovni postupak.

3. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Osporenim zaključkom Ministarstva unutarnjih poslova odbačen je zahtjev podnositeljice ustavne tužbe za izdavanje odobrenja za trajno nastanjenje uz obrazloženje da se nalazi u statusu izbjeglice te da time već ima riješen status stranca u Republici Hrvatskoj pa je, temeljem članka 125. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku, zahtjev odbačen.

Presudom Upravnog suda iz istih je razloga tužba odbijena, a iz obrazloženja proizlazi da nisu postojali uvjeti za pokretanje postupka za trajno nastanjenje.

Podnositeljica ustavne tužbe smatra da su joj tim osporenim odlukama povrijeđena ustavna prava iz članka 9., 19., 26. i 35. Ustava Republike Hrvatske.

Povredu obrazlaže time što nije odlučivano o njenom podnesenom zahtjevu za trajno nastanjenje iako su postojale sve pretpostavke iz članka 29. Zakona o kretanju i boravku stranaca ("Narodne novine", br. 53/91) i time joj je onemogućeno stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem jer je u braku s hrvatskim državljaninom preko deset godina.

Ustavna tužba je osnovana.

Odredbama članaka 29-31. Zakona o kretanju i boravku stranaca ("Narodne novine", br. 53/91 - dalje u tekstu: Zakona), propisani su uvjeti pod kojima se strancu može odobriti trajno nastanjenje u Republici Hrvatskoj.

Uvidom u spis Ministarstva unutarnjih poslova je utvrđeno da je podnositeljica podnijela zahtjev za trajno nastanjenje uz dokumentaciju predviđenu u članku 29. i 30. Zakona.

Nadležno državno tijelo nije se upuštalo u meritorno rješavanje zahtjeva već je konstatiralo samo njen status izbjeglice u Republici Hrvatskoj te zahtjev odbacilo. Upravni sud Republike Hrvatske to je prihvatio i tužbu odbio jer da nisu postojale pretpostavke za pokretanje postupka.

Člankom 125. stavkom 2. Zakona o općem upravnom postupku propisano je da nadležno tijelo može zaključkom odbaciti zahtjev stranke ali je pri tome dužno utvrditi i obrazložiti da po važećim propisima nema uvjeta za pokretanje postupka.

U konkretnom slučaju i upravno tijelo i Upravni sud temelje svoje odluke na tvrdnji da se podnositeljica u Republici Hrvatskoj nalazi u statusu izbjeglice te da već ima riješen statutus stranca, iako je podnesen zahtjev za odobrenje trajnog nastanjenja, a ne za utvrđenje statusa stranca i iako u Zakonu nema odredbi po kojima stranac (pa ni sa statusom izbjeglice) ne bi mogao zahtijevati odobrenje za trajno nastanjenje.

Odredbama članaka 29. i 30. Zakona su propisane pretpostavke koje moraju biti ispunjene da se strancu može odobriti trajno nastanjenje (trajno nastanjenje se može odobriti strancu koji je najmanje jednu godinu u braku s hrvatskim državljaninom. Uz zahtjev stranac je dužan priložiti dokaze da ima osigurano stalno stanovanje i zaposlenje ili drugi izvor prihoda).

Obzirom na to da je jedan od uvjeta za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem da je strancu odobreno trajno nastanjenje (članak 10. Zakona o hrvatskom državljanstvu / "Narodne novine", br. 53/91, 70/91, 28/92 i 113/93), a kako podnositeljica ispunjava i bitan drugi uvjet da je u braku s hrvatskim državljanom više od deset godina i s kojim u braku ima i dvoje malodobne djece, važan je razlog da se sve činjenice utvrde u upravnom postupku.

Osporenim odlukama podnositeljici ustavne tužbe nije omogućeno da se o njezinom zahtjevu odlučuje temeljem odredbi članaka 29. i 30. Zakona pa su time povrijeđene ustavne odredbe iz članka 19. (pojedinačni akti državne uprave i tijela koja imaju javne ovlasti moraju biti utemeljeni na zakonu kao i jamčenje kontrole sudske zaštite). Time je dovedeno u pitanje i ustavno pravo jednakosti građana i stranaca pred sudovima i drugim državnim tijelima (članak 26. Ustava). Odredbom članka 35. Ustava Republike Hrvatske se jamči pravna zaštita obiteljskog života pa obzirom na to da je u interesu obitelji da živi zajedno potrebito je obratiti posebnu pozornost radi zaštite obitelji i obiteljskog života.

U konkretnom slučaju takvim odlučivanjem nadležnog državnog tijela i suda je podnositeljici onemogućeno da stekne status trajnog nastanjenja, koji je jedan od uvjeta za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem i to zato što o tome nije odlučivano u skladu sa Zakonom.

Prema tome u skladu s navedenim, državno tijelo treba o podnesenom zahtjevu za trajno nastanjenje donijeti odluku.

Objava ove odluke temelji se na odredbi članka 20. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 13/91).

Broj: U-III-733/1995
Zagreb, 4. prosinca 1996.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>