Zakoni i propisi - Pravni savjeti 105 13.12.1996 Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o općim uvjetima za obavljanje telekomunikacijskih usluga
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO OBNOVE

Nakon objave Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o općim uvjetima za obavljanje telekomunikacijskih usluga u "Narodnim novinama", broj 101 od 29. studenoga 1996. godine, utvrđena je pogreška, te se daje

I S P R A V A K 

PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OPĆIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA

U članku 2. treba izvršiti slijedeće ispravke:

U trećem retku, brišu se brojevi "10. i 11.".

U stavku (6) umjesto broja "11.", treba stajati broj "9.".

U stavku (7) u drugom retku, umjesto broja "7.", treba stajati broj "6.".

Iza stavka (9) u rečenici "Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju 12. i 13." brojevi "12. i 13." zamjenjuju se brojevima "10. i 11.".

Klasa: 011-01/96-02/82
Urbroj: 530-07-96-4
Zagreb, 6. prosinca 1996.

Ministar
mr. Željko Lužavec, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.