Zakoni i propisi - Pravni savjeti 104 11.12.1996 Uredba o osnovici za ostvarivanje prava po osnovi socijalne skrbi
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. i stavka 2. alineje 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 90/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. prosinca 1996. godine donijela

UREDBU

O OSNOVICI ZA OSTVARIVANJE PRAVA PO OSNOVI SOCIJALNE SKRBI

Članak 1.

Osnovica za ostvarivanje prava po osnovi socijalne skrbi utvrđuje se u neto iznosu od 270,00 kn za studeni 1996. - siječanj 1997. godine i ne smatra se oporezivim dohotkom u smislu propisa o oporezivanju dohotka.

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o osnovici za ostvarivanje prava po osnovi socijalne sigurnosti ("Narodne novine", broj 24/96).

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. studenoga 1996. godine.

Klasa: 550-01/96-01/06
Urbroj: 5030116-96-2
Zagreb, 5. prosinca 1996.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.