Zakoni i propisi - Pravni savjeti 104 11.12.1996 Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske živih svinja podrijetlom iz određenih pokrajina Savezne Republike Njemačke
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 111. stavka 1. točke 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 52/91, 64/91 i 26/93), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

NAREDBU

O ZABRANI UVOZA U REPUBLIKU HRVATSKU I PROVOZA PREKO TERITORIJA REPUBLIKE HRVATSKE ŽIVIH SVINJA I PROIZVODA OD SVINJA PODRIJETLOM IZ ODREĐENIH POKRAJINA SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE

I.

U svrhu sprečavanja unošenja u Republiku Hrvatsku zarazne bolesti klasične svinjske kuge, zabranjuje se uvoz iz Savezne Republike Njemačke, iz pokrajina Niedersachsen, Mecklenburbg-Vorpommern i Brandenburg u Republiku Hrvatsku i provoz preko teritorija Republike Hrvatske ovih pošiljaka:

1) živih svinja;

2) proizvoda od svinja, osim toplinski obrađenih mesnih konzervi.

II.

Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Savezne Republike Njemačke i Belgije ("Narodne novine", br. 102/93).

III.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-2/96-1/200
Urbroj: 525-01-96-1
Zagreb, 3. prosinca 1996.

Ministar
poljoprivrede i šumarstva
Matej Janković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.