Zakoni i propisi - Pravni savjeti 103 06.12.1996 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-248/1994 od 13. studenoga 1996.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

Na temelju članka 57. stavka 5. Zakona o radu ("Narodne novine" br. 38/95, 54/95 i 65/95) ministar rada i socijalne skrbi uz suglasnost ministra zdravstva donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I POSTUPKU ZA STJECANJE PRAVA NA DOPUST TRUDNICE ILI ŽENE KOJA DOJI DIJETE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom uređuju uvjeti i postupak za stjecanje prava na dopust trudnice ili žene koja doji dijete ako radi na poslovima koji ugrožavaju njezin život ili zdravlje, odnosno djetetov život ili zdravlje ili ako to zahtijeva njezino zdravstveno stanje, te način obračuna i isplate naknade plaće za korištenje tog prava.

(2) Poslovima koji ugrožavaju život ili zdravlje trudnice smatraju se poslovi utvrđeni člankom 4. Pravilnika o poslovima na kojima ne smije raditi žena ("Narodne novine" br. 44/96), a poslovima koji ugrožavaju život ili zdravlje žene koja doji dijete, odnosno djetetov život ili zdravlje smatraju se poslovi utvrđeni člankom 5. narečenog Pravilnika.

Članak 2.

(1) Trudnica ili žena koja doji dijete, a koja radi na poslovima iz članka 1. stavka 2. ovoga Pravilnika ne smije raditi na tim poslovima od dana kada poslodavcu dostavi potvrdu ovlaštenog doktora medicine specijaliste ginekologa da je trudna, odnosno specijaliste pedijatra da doji dijete.

(2) Trudnica ili žena koja doji dijete iz stavka 1. ovog članka koja radi kod poslodavca koji zapošljava pet ili manje od pet zaposlenika, a kojoj on nije u mogućnosti osigurati raspored na druge odgovarajuće poslove, ima pravo na dopust uz naknadu plaće.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka poslodavac je dužan u roku od tri dana od dana primitka potvrde ovlaštenog doktora medicine iz stavka 1. ovog članka, trudnici ili ženi koja doji dijete izdati potvrdu o postojanju uvjeta za ostvarivanje prava na dopust uz naknadu plaće.

Članak 3.

(1) Prava iz članka 2. ovog Pravilnika pod jednakim uvjetima ima i trudnica ili žena koja doji dijete ukoliko to zahtijeva njezino zdravstveno stanje koje utvrdi ovlašteni doktor medicine specijalista ginekolog - za trudnicu, odnosno pedijatar - za ženu koja doji dijete, a poslovi na kojima radi različiti su od poslova iz članka 1. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 4.

(1) Pravo na dopust uz naknadu plaće trudnici ili ženi koja doji dijete uz uvjete propisane ovim Pravilnikom pripada od dana izdavanja potvrde ovlaštenog doktora medicine iz stavka 1. članka 2. i stavka 1. članka 3. ovog Pravilnika.

(2) Korištenje prava iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje rješenjem nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: nadležna služba) na zahtjev trudnice ili žene koja doji dijete kojem je priložena potvrda ovlaštenog doktora medicine iz stavka 1. ovog članka i potvrda poslodavca iz stavka 3. članka 2. ovog Pravilnika.

(3) Tijekom korištenja prava na dopust uz naknadu plaće trudnica ili žena koja doji dijete dužna je u roku od osam dana prijaviti nadležnoj službi svaku promjenu koja povlači gubitak tog prava.

(4) O prestanku prava na dopust uz naknadu plaće nadležna služba donosi rješenje koje dostavlja i poslodavcu.

Članak 5.

Trudnica ili žena koja doji dijete za vrijeme korištenja prava na dopust uz naknadu plaće pravo na naknadu plaće ostvaruje u postupku, na način i u visini utvrđenoj propisima o zdravstvenom osiguranju.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 112-07/96-01/07
Urbroj: 524-02-96-7
Zagreb, 8. studenoga 1996.

Ministar rada i socijalne skrbi
Joso Škara, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA, PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. Bero i lako kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, plaćanje karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>


Ministar zdravstva
Andrija Hebrang, v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.