Zakoni i propisi - Pravni savjeti 103 06.12.1996 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-413/1996 od 30. listopada 1996.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u Vijeću sastavljenom od dopredsjednika Suda dr. Velimira Belajeca, kao predsjednika Vijeća i sudaca mr. Vojislava Kučekovića i Mladena Žuvele, kao članova Vijeća u postupku povodom ustavne tužbe J. S. iz Z., na sjednici održanoj dana 30. listopada 1996. godine, jednoglasno je donio slijedeće

RJEŠENJE

1. Ustavna tužba se odbacuje.

2. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

J. S. iz Z., zastupan po punomoćniku K. K., odvjetniku iz Z., podnio je ustavnu tužbu u povodu obavijesti Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, broj: KTZ-52/96 od 3. lipnja 1996. godine.

Navedenom obavijesti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske je izvijestilo podnositelja ustavne tužbe da u svezi njegovog prijedloga za podizanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti protiv pravomoćnog rješenja Općinskog suda u Z. KO-2325/93 od 28. veljače 1996. godine i II-stupanjskog rješenja Županijskog suda u G. Z. KŽ-343/96 od 26. ožujka 1996. godine, a nakon uvida u odnosne sudske odluke i stanje u spisu, nisu utvrdili povredu zakona i shodno tome niti potrebu za intervenciju Državnog odvjetništva izvanrednim općim pravnim sredstvom.

Podnositelj smatra da mu je tom odlukom povrijeđeno ustavno pravo iz članka 5. Ustava Republike Hrvatske.

Ustavna tužba nije dopuštena.

Prema odredbi članka 28. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske i ("Narodne novine", broj 13/91 - u nastavku: Ustavni zakon) svatko može podnijeti ustavnu tužbu ako smatra da mu je odlukom sudbene, upravne vlasti, ili drugih tijela koje imaju javne ovlasti, povrijeđeno jedno od Ustavom utvrđenih sloboda i prava čovjeka i građanina.

U konkretnom slučaju ne radi se o odluci suda kojom se odlučuje u nekom spornom odnosu, o pravu ili obvezi građanina kojom bi moglo biti povrijeđeno i neko ustavno pravo nekog od sudionika u spornom odnosu.

Kako navedena obavijest nije odluka sudbene vlasti u smislu odredbe stavka 1. članka 28. Ustavnog zakona povodom koje je dopušteno podnijeti ustavnu tužbu zbog povrede ustavnog prava, to je na temelju članka 26. Ustavnog zakona, a u svezi s člankom 58. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 29/94) odlučeno kao u izreci.

Odluka o objavi rješenja temelji se na odredbi članka 20. stavak 1. Ustavnog zakona.

Broj: U-III-413/1996
Zagreb, 30. listopada 1996.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća
dr. Velimir Belajec, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.