Zakoni i propisi - Pravni savjeti 102 04.12.1996 Odluka o dopunama Odluke o kriterijima za carinski kontingent
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 54. stavka 1. Carinskog zakona ("Narodne novine", br. 53A/91, 33/92, 26/93, 106/93 i 92/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. studenoga 1996. godine donijela

ODLUKU

O DOPUNAMA ODLUKE O KRITERIJIMA ZA CARINSKI KONTINGENT

I.

U Odluci o kriterijima za carinski kontingent ("Narodne novine", br. 93/94 i 85/95), u točki I.:

a) u podtočki 6), briše se riječ "te",

b) u podtočki 7), točka na kraju rečenice zamjenjuje se zarezom i dodaje riječ "te",

c) dodaje se nova točka 8), koja glasi:

"8) opremanje spalionica i sličnih postrojenja za neposredno zbrinjavanje opasnog otpada, ukoliko se ista ne proizvodi u Republici Hrvatskoj."

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-04/94-01/02
Urbroj: 5030116-96-1
Zagreb, 28. studenoga 1996.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša,
v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.