Zakoni i propisi - Pravni savjeti 102 04.12.1996 Odluka o izmjeni Odluke o određivanju robe koja se izvozi na temelju kontingenata
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 40. Zakona o trgovini ("Narodne novine", broj 11/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. studenoga 1996. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O ODREĐIVANJU ROBE KOJA SE IZVOZI NA TEMELJU KONTINGENATA

I.

U Odluci o određivanju robe koja se izvozi na temelju kontingenata ("Narodne novine", broj 58/96) u točki I., iza tarifnog broja 05.08 dodaje se novi tarifni broj:

10.05 Kukuruz

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 331-02/96-01/02
Urbroj: 5030116-96-4
Zagreb, 28. studenoga 1996.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša,
v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.