Zakoni i propisi - Pravni savjeti 102 04.12.1996 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini naknade za obvezne preglede i kontrole
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 52/91, 26/93 i 29/94) ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VISINI NAKNADE ZA OBVEZNE PREGLEDE I KONTROLE

Članak 1.

U nazivu Pravilnika o visini naknade za obvezne preglede i kontrole ("Narodne novine", br. 72/96) iza riječi "obvezne" dodaju se riječi "veterinarsko sanitarne".

Članak 2.

U članku 6. stavak 1. iza riječi "klanja" dodaje se veznik "i", a veznik "i" iza riječi "mesa" briše se.

Članak 3.

U članku 7. dodaje se stavak 2. koji glasi:

"Visina naknade za obvezni veterinarsko sanitarni pregled i kontrolu utvrđenu u stavku 1. ovog članka, može se utvrditi prema broju radnih sati ovlaštenog veterinarskog inspektora, ako se proces rada ne odvija kontinuirano."

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/96-01/129
Urbroj: 525-06-96-02
Zagreb, 7. studenoga 1996.

Ministar poljoprivrede i
šumarstva
Matej Janković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.