Zakoni i propisi - Pravni savjeti 98 22.11.1996 Naputak o izmjenama Naputka za subvencioniranje programa organiziranog odmora umirovljenika
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju članka 18. stavak 3. i članka 39. stavak 1. točka 1. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine", broj 75/93.) u provođenju Zakona o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1996. godinu ("Narodne novine", broj 9/96.), ministar turizma, donosi

NAPUTAK

O IZMJENAMA NAPUTKA ZA SUBVENCIONIRANJE PROGRAMA ORGANIZIRANOG ODMORA UMIROVLJENIKA

1.

U Naputku za subvencioniranje programa organiziranog odmora umirovljenika ("Narodne novine", broj 92/96.), točka 3. mijenja se i glasi:

"Subvencija iz točke 1. ovoga Naputka isplaćuje se Organizatoru Programa u iznosu:

50% netto cijene hotelske usluge na osnovi polupansiona koja u "B" kategoriji može iznositi najviše 90 kn, a u "A" kategoriji najviše 108 kn;

50% cijene trećeg obroka koja može iznositi najviše 20 kn u hotelima "B" kategorije i 22 kn u hotelima "A" kategorije;

cijene prijevoza posebnim autobusom koja se priznaje po ostvarenom kilometru samo za povratne vožnje od mjesta polaska grupe do turističkog odredišta i to do visine:

- za autobus sa 25-39 sjedala 4,0 kn/km

- za autobus sa 40-60 sjedala 5,4 kn/km

- za autobus sa 61 i više sjedala 7,9 kn/km

U slučaju da je popunjenost autobusa odnosno plovila zakupljenog na cijelo manja od propisane, ukupan iznos subvencije prijevoza umanjuje se za onoliko posto koliko je popunjenost manja od utvrđene;

pune cijene plaćene povratne karte II. razreda za željeznicu uz uvjet da grupu umirovljenika čini najmanje 20 osoba;

pune cijene plaćene karte na redovnim brodskim i trajektnim linijama za autobus, odnosno za grupu putnika koji koriste kombinirani prijevoz željeznica/brod/trajekt;

cijenu prijevoza posebno zakupljenim plovilom u visini od 7 kn/l utrošenog goriva.

Uvjet popunjenosti autobusa i plovila zakupljenih na cijelo je najmanje 80% ukupnog broja sjedala.

Navedena subvencija u autobusnom prijevozu i posebno zakupljenim plovilima uz priznavanje prazne vožnje (prve u povratku i zadnje u odlasku) može se ostvariti samo za Programe koji traju najmanje 3 smjene u istom hotelu ili u više hotela na istom odredištu.

Ako se turisti jedne organizirane grupe istodobno prevoze na više usputnih turističkih odredišta subvencija troškova prijevoza se priznaje za krajnje odredište.

Ako se turisti iz više mjesta organizirano prevoze istim autobusom u jedno turističko odredište, popunjenost autobusa u prvom polaznom mjestu mora biti najmanje 30%.

Za pojedinačne grupe i lance do 3 smjene ne priznaje se subvencija za prazne vožnje, ali ih Organizator putovanja može zaračunati u cijenu Programa. Dostavna vožnja u polasku i povratku se ne subvencionira."

Klasa: 421-03/96-01/03
Urbroj: 529-03/96-2
Zagreb, 18. studenoga 1996.

Ministar
mr. Niko Bulić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.