Zakoni i propisi - Pravni savjeti 96 15.11.1996 Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Županije dubrovačko-neretvanske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Temeljem članka 7. stavak 1. Zakona o morskim lukama ("Narodne novine", br. 108/95) u svezi s Odlukom o mjerilima za razvrstaj luka otvorenih za javni promet ("Narodne novine", br. 31/96), ministar pomorstva, prometa i veza, donosi

NAREDBU

O RAZVRSTAJU LUKA OTVORENIH ZA JAVNI PROMET NA PODRUČJU ŽUPANIJE DUBROVAČKO-NERETVANSKE

I.

Prema veličini i značaju za Republiku Hrvatsku luke otvorene za javni promet razvrstavaju se u:

1. Luke od osobitog (međunarodnog) gospodarskog značaja za Republiku Hrvatsku:

1) luka Gruž - putnička luka

2) luka Ploče

2. Luke županijskog značaja:

1) Gradska luka Dubrovnik - putnička luka

2) luka Korčula - putnička luka

3) luka Trpanj - putnička luka

4) luka Vela Luka - putnička luka

5) luka Orebić - putnička luka

6) luka Metković - teretna luka

3. Luke lokalnog značaja:

1) luka Badija

2) luka Blace

3) luka Brijesta

4) luka Bristva

5) luka Brna

6) luka Brgečine

7) luka Broce

8) luka Cavtat

9) luka Crkvice

10) luka Doli

11) luka Drače

12) luka Duba (Trpanjska)

13) luka Duboka

14) luka Gršćica

15) luka Gruž

16) luka Hodilje

17) luka Jakljan

18) luka Janjka

19) luka Klek

20) luka Donje Čelo

21) luka Gornje Čelo

22) luka Komin

23) luka Komolac

24) luka Korčula

25) luka Kozarica

26) luka Kupari

27) luka Kućište

28) luka Lokrum

29) luka Lopud

30) luka Lovište

31) luka Lučica (Lastovo)

32) luka Luka

33) luka Luka (Šipanska)

34) luka Lumbarda

35) luka Mlini

36) luka Mokošica

37) luka Molunat

38) luka Okuklje

39) luka Opuzen

40) luka Orašac

41) luka Pasadur

42) luka Perna

43) luka Plat

44) luka Podobuče

45) luka Polače

46) luka Pomena

47) luka Prapratno

48) luka Prevlaka

49) luka Prigradica

50) luka Prižba

51) luka Prožura

52) luka Pupnat

53) luka Račišće

54) luka Saplunara

55) luka Slano

56) luka Sobra

57) luka Srebreno

58) luka Sreber

59) luka Ston

60) luka Ston Mali

61) luka Suđurađ

62) luka Sustjepan

63) luka Sutvid

64) luka Sveti Mihovil

65) luka Trpanj

66) luka Trstenik

67) luka Trsteno

68) luka Ubli

69) luka Vela Luka

70) luka Viganj

71) luka Zaklopatica

72) luka Zaton

73) luka Zavalatica

74) luka Žuljana

II.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/96-02/85
Urbroj: 530-01-96-4 NP
Zagreb, 8. studenoga 1996.

Ministar
mr. Željko Lužavec, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.