Zakoni i propisi - Pravni savjeti 96 15.11.1996 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VIII-672/1996 od 13. studenoga 1996.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Suda, te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, mr. Vojislav Kučeković, Ante Jelavić Mitrović, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac, Milan Vuković i Mladen Žuvela, rješavajući povodom prijedloga Jasenke Odorijan iz Zagreba, ulica Grada Vukovara broj 226, za privremnu obustavu izvršenja, na sjednici održanoj dana 13. studenoga 1996. godine, donio je slijedeće

RJEŠENJE

1. Privremeno se obustavlja izvršenje postupka iseljenja koje se vodi kod Grada Zagreba, Gradskog sekretarijata za graditeljstvo, komunalne i stambene poslove, promet i veze, Odjela za imovinsko-pravne i stambene poslove, Područnog ureda Medveščak pod brojem: UP/I-371-01/93-01/35, ur. broj: 251-05-13-93-6.

2. Ovo rješenje stupa na snagu odmah, a privremena mjera ostaje na snazi do donošenja odluke u postupku ocjene suglasnosti s Ustavom odredbe članka 94. Zakona o stambenim odnosima, koji je pokrenut rješenjem ovog Suda pod brojem: U-I-892/1994, ili dok ovaj Sud ne riješi drugačije.

3. Odbacuje se prijedlog za privremenu obustavu izvršenja određenog zaključkom o dozvoli izvršenja Grada Zagreba, Gradskog sekretarijata za graditeljstvo, komunalne i stambene poslove, promet i veze, Odjela za imovinsko-pravne i stambene poslove, Područnog ureda Medveščak, klasa: UP/I-371-01/96-01/59, ur. broj: 251-05-13-96-2 od 7. listopada 1996. dozvoljenog na temelju izvršnog rješenja Stambene komisije Ministarstva obrane Republike Hrvatske, klasa: 370-01/93-01/18707, ur. broj: 512-27-02-93-02 od 19. studenog 1993.

4. Ovo će se rješenje objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Jasenka Odorijan, zastupana po punomoćniku Tomislavu Čaniću, odvjetniku iz Zagreba, podnijela je ovom Sudu prijedlog za privremenu obustavu u postupka iseljenja, koji se vodi kod Područnog ureda Medveščak temeljem članka 94. Zakona o stambenim odnosima pod brojem navedenim u izreci rješenja pod točkom 1, te prijedlog za privremenu obustavu izvršenja određenog aktima citiranim u točki 3. ovog rješenja.

Prijedlog za privremenu obustavu predlagateljica temelji na odredbi članka 18. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91).

Podneseni prijedlog je osnovan u dijelu koji se vodi za iseljenje predlagateljice iz stana u Zagrebu, Ulica Grada Vukovara 226, a temeljem članka 94. Zakona o stambenim odnosima, dok je u dijelu koji se odnosi na prijedlog za privremenu obustavu izvršenja navedenog u točki 3. nedopušten.

Članak 18. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske propisuje da Ustavni sud može, do donošenja konačne odluke, privremeno obustaviti izvršenje pojedinačnih akata ili radnji koje se poduzimaju na osnovi zakona ili drugog propisa čija se ustavnost odnosno zakonitost ocjenjuje, ako bi njihovim izvršenjem mogle nastupiti teško otklonjive posljedice.

Članak 94. Zakona o stambenim odnosima predmetom je ocjene ustavnosti kod ovog Suda pod brojem: U-I-892/1994.

U prijedlogu za privremenu obustavu izvršenja predlagateljica navodi da je sporni stan s pravom na otkup tog stana dobila od strane bivše JNA - Komande Garnizona Zagreb rješenjem broj: 6-392 od 1. listopada 1991. kao djelatnik bivše Vojne bolnice, a sada Nove bolnice, gdje i danas radi kao medicinska sestra. Kako se iseljenje vodi po članku 94. ZOS-a, gdje žalba protiv rješenja ne odlaže izvršenje rješenja predložila je privremenu obustavu izvršenja - postupka iseljenja, navodeći da bi iseljenjem iz stana za nju nastupile teško otklonjive posljedice, jer da nema drugog smještaja, a da osim toga je i invalid treće kategorije.

Također predlaže privremenu obustavu izvršenja koje je određeno citiranim zaključkom o dozvoli izvršenja, a koje je rješenje doneseno u skladu s člankom 9. stavak 2. i 3. Zakona o privremenom korištenju stanova ("Narodne novine", broj 66/91, 26/93 i 76/93). Navodi da je točno da je u postupku iseljenja koji se vodio prema članku 94. Zakona o stambenim odnosima prihvatila rješenje o privremenom korištenju stana kako bi spriječila iseljenje, vjerujući da će to biti osnov za otkup stana, pa da je radi toga i podnijela zahtjev za otkup stana, ali je nakon toga uslijedio zahtjev za njezino iseljenje.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je predlagateljica u sporni stan uselila na temelju rješenja bivše JNA broj: 6-392 od 1. listopada 1991, kao djelatnik bivše Vojne bolnice (sada Nove bolnice), gdje i dalje radi.

Također nije sporno da je Ministarstvo obrane Republike Hrvatske temeljem članka 94. Zakona o stambenim odnosima pokrenulo postupak iseljenja predlagateljice iz stana, te je u tom predmetu određen prekid postupka rješenjem Područnog ureda Medveščak, Odjela za imovinsko-pravne i stambene poslove, klasa: UP/I-371-01/93-01/35, ur. broj: 251-05-13-92-6 od 23. prosinca 1993. Prekid postupka je određen radi mogućnosti dodjele stana predlagateljici. Kako u slučaju prekida postupka u svako doba se postupak može nastaviti, a radi se o iseljenju po članku 94. u kojem žalba izjavljena protiv rješenja ne odlaže izvršenje rješenja Sud je utvrdio da postoje zakonske pretpostavke za odgodu izvršenja, jer bi izvršenjem za predlagateljicu nastupile teško otklonjive posljedice, budući da ista nema osigurani drugi smještaj, a samohrana je majka s djetetom od 17 godina.

Radi naprijed iznesenog Sud je polazeći od ovlasti iz članka 18. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske donio rješenje o privremenoj obustavi iseljenja koje se vodi kod Područnog ureda Medveščak pod brojem UP/I-371-01/92-01/255, ur. broj: 251-05-13-92-6, a temeljem članka 94. ZOS-a, koji je članak predmetom ocjene ustavnosti kod ovog Suda.

Prijedlog Jasenke Odorijan za obustavu izvršenja, koje je određeno aktima citiranim u točki III. ovog rješenja nije dopušten.

Naime to izvršenje temelji se na odredbi članka 9. stavak 2. i 3. Zakona o privremenom korištenju stanova, koja zakonska odredba nije predmetom ocjene ustavnosti kod ovog Suda.

Kako članak 18. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske predviđa mogućnost privremene obustave izvršenja samo u slučaju, ako se izvršenje provodi na temelju propisa čija se ustavnost ocjenjuje, Sud je temeljem članka 26. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske prijedlog odbacio jer ne postoje zakonske pretpostavke za odlučivanje o biti stvari.

Osim toga valja istaći da privremena obustava izvršenja, koja je određena točkom I. i II. u izreci ovog rješenja ostaje na snazi do donošenja odluke u postupku ocjene ustavnosti članka 94. Zakona o stambenim odnosima ("Narodne novine", broj 51/85 i 70/93), te se u konkretnom slučaju ne može provesti izvršenje niti aktima citiranim u točki III, ovog rješenja, a koja se temelje na članku 9. stavak 2. i 3. Zakona o privremenom korištenju stanova.

Objava rješenja temelji se na članku 20. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Broj: U-VIII-672/1996
Zagreb, 13. studenoga 1996.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>