Zakoni i propisi - Pravni savjeti 96 15.11.1996 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-699/1996 od 14. studenoga 1996.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Suda te suci dr. Velimir Belajec, Zdravko Bartovčak, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac, Milan Vuković i Mladen Žuvela, odlučujući o ustavnoj tužbi V. G. iz B., na sjednici Suda održanoj dana 14. studenoga 1996. godine, donio je slijedeće

RJEŠENJE

Ustavna tužba se odbacuje.

Ovo će rješenje biti objavljeno u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

V. G. iz B., pozivajući se na ovlaštenje iz odredbe članka 81. stavka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi ("Narodne novine", br. 90/92, 94/93 i 117/93) podnio je Ustavnom sudu Republike Hrvatske ustavnu tužbu u svojstvu predsjednika raspuštenog predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.

Ustavnom tužbom osporava se Odluka Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća općine B. od 31. listopada 1996. godine ("Narodne novine", br. 93/96), nastavno: Odluka Vlade o raspuštanju.

U ustavnoj tužbi se navodi da su Odlukom Vlade o raspuštanju povrijeđene temeljne odredbe Ustava iz članka 1. stavka 3., 3., 5. stavka 2., odredbe Ustava iz članka 107. te ustavna prava građana na lokalnu samoupravu iz članka 128. Ustava i ustavna prava jedinica lokalne samouprave iz članaka 129. i 130. Ustava, a da je osporena Odluka o raspuštanju donijeta suprotno odredbi članka 81. stavka 1. t. 4. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi.

Razlozi ustavne tužbe sadržani su u tvrdnji da ostavka 3 vijećnika nije ostavka najmanje polovine vijećnika Općinskog vijeća općine B. te je Odluka Vlade o raspuštanju istog protivna navedenim ustavnim odredbama i jamstvima, kao i navedenoj zakonskoj odredbi.

U ustavnoj je tužbi stavljen prijedlog Sudu za usvajanje ustavne tužbe te ukidanje Odluke Vlade o raspuštanju.

Ustavna tužba nije dopuštena.

Prema odredbi članka 81. stavka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi, u slučaju raspuštanja predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, predsjednik raspuštenog predstavničkog tijela može, u roku od 48 sati, Ustavnom sudu Republike Hrvatske podnijeti ustavnu tužbu.

Radi se, dakle, o posebnom zakonskom ovlaštenju na korištenje pravnog sredstva točno određenoj osobi - predsjedniku raspuštenog predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.

Zakon o izborima članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", br. 90/92, 69/95 i 59/96) je u članku 64. stavku 1. propisao da se na prvim izborima u općinska vijeća bira 16 vijećnika.

Na prvim izborima za Općinsko vijeće općine B. isti nisu provedeni u četiri izborne jedinice te četiri vijećnika nisu izabrana pa je Općinsko vijeće od 1993. godine djelovalo, a nakon smrti jednog vijećnika, u sastavu od 11 vijećnika.

Odredba članka 24. stavka 1. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi propisuje da je za rad i valjano odlučivanje općinskih vijeća potrebna prisutnost natpolovične većine vijećnika.

Poslovnik Općinskog vijeća općine B. je u odredbi članka 117. stavka 2. propisao da je za donošenje odluke o izboru predsjednika Općinskog vijeća potrebna većina svih vijećnika Općinskog vijeća.

U skladu s navedenim zakonskim i Poslovničkom odredbom, Općinsko vijeće općine B. je na sjednici od 29. listopada 1996. godine moglo raditi i donositi pravno valjane odluke ako je sjednici nazočno najmanje 9 vijećnika.

Budući da je sjednici Općinskog vijeća općine B., održanoj dana 29. listopada 1996. godine, pri izboru predsjednika Općinskog vijeća bilo nazočno 7 od potrebnih 9 vijećnika, to Općinsko vijeće općine B. nije moglo zakonito izabrati predsjednika Općinskog vijeća.

Stoga je ustavnu tužbu podnijela osoba koja nije predsjednik raspuštenog predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave te prema zakonskoj odredbi članka 81. stavka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi nije ovlaštena na njeno podnošenje pa je ustavna tužba nedopuštena.

Okolnost što Odluka Vlade o raspuštanju Općinskog vijeća općine B. nije obrazložena - a nesumnjivo je trebala biti obrazložena jer se radi o odluci protiv koje je dopušteno pravno sredstvo, tj. ustavna tužba - u ovom postupku nije mogla biti predmet ocjene, jer se zbog nedostatka procesnih pretpostavki (legitimacije podnositelja ustavne tužbe) nije moglo ulaziti u meritum spora.

Konačno, treba imati na umu i odredbe članka 4. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave koje obvezuju Vladu Republike Hrvatske, u slučaju raspuštanja predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, da raspiše izbore i da se izbori moraju održati najkasnije u roku od 60 dana.

Iz tih je razloga, na temelju članka 58. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 29/94), ustavna tužba odbačena kao u izreci rješenja.

Rješenje o objavi utemeljeno je na odredbi članka 20. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 13/1991).

Broj: U-III-699/1996.
Zagreb, 14. studenoga 1996.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Jadranko Crnić,
v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>