Zakoni i propisi - Pravni savjeti 95 13.11.1996 Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za osnivanje slobodnih zona
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o slobodnim zonama ("Narodne novine", broj 44/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. studenoga 1996. godine donijela

ODLUKU

O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA
ZA DODJELU KONCESIJE ZA OSNIVANJE SLOBODNIH ZONA

I.

Ovom Odlukom određuju se područja, djelatnosti te uvjeti i mjerila za raspisivanje javnog natječaja za dodjelu koncesija za osnivanje slobodnih zona.

II.

Natječaj se raspisuje za područja:

- Krapina: područje Južnog dijela gospodarske zone;

- Osijek: područje Riječna luka - Istočno predgrađe;

- Rijeka-Bakar: područje Škrljevo - Kukuljanovo;

- Šibenik: područje Podi.

III.

Koncesija se daje radi obavljanja djelatnosti: proizvodnja robe, oplemenjivanje robe, trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, pružanje usluga, bankarski i drugi novčani poslovi i usluge osiguranja i reosiguranja imovine i osoba.

IV.

Uvjeti za dodjelu koncesije su:

1. dodjelu koncesije za slobodnu zonu može zatražiti jedna ili više domaćih pravnih osoba,

2. natjecatelj za ostvarivanje koncesije mora uz prijavu na natječaj dostaviti:

- temeljne podatke o natjecatelju i njegovoj sposobnosti za ostvarivanje koncesije,

- podatke o području zone s dokazima o vlasništvu ili pravu korištenja, te dokaze o postojanju prostornih dokumenata, infrastrukturnih i komunalnih uvjeta za rad zone,

- studiju o gospodarskoj opravdanosti osnivanja zone s procjenom očekivane dobiti od poslovanja zone i naznakom djelatnosti koje će se obavljati u zoni.

V.

Mjerila za dodjelu koncesije su:

- poslovna sposobnost (bonitet) natjecatelja za ostvarivanje koncesije,

- visina ulaganja budućih korisnika slobodne zone za koju se traži koncesija.

VI.

Prednost kod natječaja dat će se proizvodnim i oplemenjivačkim (obrada, dorada i prerada) projektima budućih korisnika slobodnih zona.

VII.

Ovlašćuje se Ministarstvo gospodarstva - Uprava za slobodne zone da raspiše javni natječaj za dodjelu koncesija za osnivanje slobodnih zona iz točke II. ove Odluke.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Narodnim novinama."

Klasa: 413-01/96-03/03
Urbroj: 5030116-96-2
Zagreb, 11. studenoga 1996.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v .r.