Zakoni i propisi - Pravni savjeti 95 13.11.1996 Rješenje o imenovanju dr. Jurja Njavre ravnateljem Državne uprave za skrb o razvojačenim braniteljima i civilnim žrtvama Domovinskog rata
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), članka 47. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine", broj 75/93) i članka 25. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija ("Narodne novine", br. 72/94 i 92/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. studenoga 1996. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU RAVNATELJA DRŽAVNE UPRAVE ZA SKRB O RAZVOJAČENIM BRANITELJIMA I CIVILNIM ŽRTVAMA DOMOVINSKOG RATA

Imenuje se dr. JURAJ NJAVRO ravnateljem Državne uprave za skrb o razvojačenim braniteljima i civilnim žrtvama Domovinskog rata.

Klasa: 080-02/96-05/73
Urbroj: 50304/2-96-01
Zagreb, 11. studenoga 1996.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.