Zakoni i propisi - Pravni savjeti 95 13.11.1996 Naredba o razvrstavanju luka otvorenih za javni promet na području Županije zadarsko-kninske

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Temeljem članka 7. stavak 1. Zakona o morskim lukama ("Narodne novine", br. 108/95) u svezi s Odlukom o mjerilima za razvrstaj luka otvorenih za javni promet ("Narodne novine", br. 31/96), ministar pomorstva, prometa i veza, donosi

NAREDBU

O RAZVRSTAJU LUKA OTVORENIH ZA JAVNI PROMET NA PODRUČJU ŽUPANIJE
ZADARSKO-KNINSKE

I.

Prema veličini i značaju za Republiku Hrvatsku luke otvorene za javni promet razvrstavaju se u:

1. Luke od osobitog (međunarodnog) gospodarskog značaja za Republiku Hrvatsku:

1) luka Zadar - putnička luka

2. Luke županijskog značaja:

1) luka Zadar - teretna luka Gaženica

2) luka Preko - putnička luka

3) luka Brbinj / Lučina - putnička luka

4) luka Zaglav - putnička luka

5) luka Silba / Žalić - putnička luka

6) luka Biograd - putnička luka

7) luka Tkon - putnička luka

3. Luke lokalnog značaja:

 1) luka Premuda / Loza

 2) luka Premuda / Krijal

 3) luka Olib

 4) luka Ist / Široka

 5) luka Ist / Kosirača

 6) luka Zapuntel

 7) luka Brgulje

 8) luka Molat / Lučina

 9) luka Zverinac

10) luka Sestrunj / Kablin

11) luka Rivanj

12) luka Rava Mala / Lokvina

13) luka Rava Velika / Marinica

14) luka Iž Veli

15) luka Iž Mali / Knež

16) luka Iž Mali / Bržanj

17) luka Veli Rat

18) luka Verunić

19) luka Iž Mali / Komoševo

20) luka Soline

21) luka Božava

22) luka Dragove

23) luka Savar

24) luka Luka

25) luka Žman

26) luka Muline

27) luka Sali

28) luka Ugljan / Selo

29) luka Čeprljanda

30) luka Lukoran

31) luka Sutomišćica

32) luka Poljana

33) luka Preko

34) luka Kali

35) luka Kukljica

36) luka Ošljak

37) luka Ždrelac

38) luka Banj

39) luka Dobropoljana

40) luka Neviđane

41) luka Mrljane

42) luka Barotul

43) luka Pašman

44) luka Kraj

45) luka Tkon

46) luka Maslenica

47) luka Vinjerac

48) luka Ražanac

49) luka Privlaka

50) luka Vrgada

II.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/96-02/85
Urbroj: 530-01-96-2 NP
Zagreb, 31. listopada 1996.

Ministar
mr. Željko Lužavec, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.