Zakoni i propisi - Pravni savjeti 94 08.11.1996 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-265/1992 od 23. listopada 1996.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Suda te suci Zdravko Bartovčak, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac, Milan Vuković i Mladen Žuvela, odlučujući o ustavnosti i zakonitosti članka 1. Odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj djelatnosti na sjednici održanoj dana 23. listopada 1996. godine donio je slijedeće

RJEŠENJE

1. Obustavlja se postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti članka 1. Odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj djelatnosti ("Službeni glasnik općine Split", broj 3 II/1989).

2. Ovo će se rješenje objaviti u "Narodnim novinama" i "Službenom glasniku Grada Splita".

Obrazloženje

Postupak je pokrenut jer je Ustavni sud utvrdio da postoji osnovana sumnja da je dio članka 1. osporene Odluke u kojem se propisuje da "visinu komunalne naknade utvrđuje Izvršno vijeće Skupštine općine Split" suprotan odredbi članka 27. Zakona o komunalnim djelatnostima ("Narodne novine", broj 15/79) prema kojoj odredbi visinu komunalne naknade "utvrđuju sporazumno skupština općine i skupština zajednice komunalnih djelatnosti", odnosno tijela na koja su, temeljem zakonskih ovlasti, prenijete njihove ovlasti.

Gradsko vijeće Grada Splita na 36. sjednici, održanoj 16. veljače 1996. donijelo je na temelju članka 3. stavka 14. i članka 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 36/95) i članka 28. Statuta Grada Splita ("Službeni glasnik Grada Splita", broj 11/93 i 6/95) Odluku o određivanju i financiranju djelatnosti od lokalnog značaja koje se smatraju komunalnim djelatnostima, objavljenoj u "Službenom glasniku Grada Splita", broj 2 od 17. veljače 1996.

U članku 4. naznačene Odluke određeno je da stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima ("Službeni glasnik općine Split", broj 10/80 i 3 II/1989).

Grad Split je donio Odluku o komunalnoj naknadi, dana 16. veljače 1996. ("Službeni glasnik Grada Splita", broj 11/96), u kojoj je u članku 16. određeno da visinu komunalne naknade utvrđuje Gradsko poglavarstvo Grada Splita te da se raspored sredstava komunalne naknade utvrđuje Programom održavanja komunalne infrastrukture koji donosi Gradsko vijeće Grada Splita svake kalendarske godine.

Rješenje o visini komunalne naknade doneseno je na temelju ovlasti iz članka 20. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 36/1995), koji navodi da visinu komunalne naknade određuje poglavarstvo jedinice lokalne samouprave.

Program održavanja uređenog građevinskog zemljišta (raspored sredstava komunalne naknade za pojedine djelatnosti) usvojen je u sklopu Proračuna Grada Splita za 1996., 16. veljače 1996. na 36. sjednici Gradskog vijeća Grada Splita.

Odredbom članka 20. iste Odluke određeno je da stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi ("Službeni glasnik Gradske zajednice općina Split", broj 8/89 i "Službeni glasnik Općine Split, broj 3 II/89).

Stoga je temeljem članka 27. st. 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91) riješeno kao u izreci.

Objava se temelji na članku 20. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Broj: U-II-265/1992
Zagreb, 23. listopada 1996.

Predsjednik
Jadranko Crnić,
v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>