Zakoni i propisi - Pravni savjeti 94 08.11.1996 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-681/1966. od 30. listopada 1996.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić predsjednik Suda, te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac, Milan Vuković i Mladen Žuvela, odlučujući o suglasnosti propisa sa zakonom i Ustavom, na sjednici održanoj dana 30. listopada 1996. godine, donio je

ODLUKU

1. Pokreće se postupak za ocjenu suglasnosti sa zakonom Odluke o usklađivanju doplatka za djecu i cenzusa prihoda kao uvjeta za stjecanje prava na doplatak za djecu u godini 1996. ("Narodne novine", broj 26/96), koju je donio Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske u dijelu II. "Usklađivanje doplatka za djecu u godini 1996. s kretanjem troškova života u protekloj godini", te u dijelu III. "Usklađivanje doplatka za djecu korisnicima koji pravo ostvaruju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata",

te se Odluka u navedenim dijelovima ukida.

II. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Rješenjem ovog Suda od 15. svibnja 1996. godine, broj: U-II-439/94 i U-II-318/95 pokrenut je postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o usklađivanju doplatka za djecu i cenzusa prihoda kao uvjeta za stjecanje prava na doplatak za djecu u godini 1994. ("Narodne novine", broj 26/94) i Odluke o usklađivanju doplatka za djecu i cenzusa prihoda kao uvjeta za stjecanje prava na doplatak za djecu u godini 1995. ("Narodne novine", broj 22/95), koje je obje donesao Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske. Taj postupak je u tijeku, glede usklađenosti sa zakonom ovih odluka donijet će se zasebna odluka.

Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske donio je u međuvremenu, Odluku navedenu u točki I. izreke ove Odluke kojom je cenzus prihoda kao uvjeta za stjecanje prava na doplatak za djecu, usklađen s rastom prosječnih plaća u Republici u 1995. godini. Istom Odlukom svote doplatka za djecu u 1996. godini, kako je utvrđeno u njenim dijelovima II. i III. čiji su nazivi navedeni u izreci, ostaju jednake kao u 1995. godini, s time da će se usklađivanje obaviti naknadno posebnom odlukom. Unatoč tome ovi dijelovi nose naslove iz kojih bi proizlazilo da je usklađivanje izvršeno. Stoga je Ustavni sud Republike Hrvatske temeljem odredbi članka 15. stavka 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91) sam pokrenuo postupak za ocjenu tih dijelova odluka iz izreke.

Odredbama članka 46. stavak 1. Zakona o doplatku za djecu ("Narodne novine", broj 44/77, 52/85, 8/90, 40/90, 58/90 i 26/93) propisano je da se na početku svake kalendarske godine razmjerno porastu prosječnog osobnog dohotka zaposlenih u prethodnoj godini u Republici usklađuje visina cenzusa prihoda kao jednog od uvjeta za stjecanje prava na doplatak za djecu. Daljnjim odredbama istoga stavka propisano je da se iznos doplatka za djecu usklađuje srazmjerno porastu prosječnih troškova života u protekloj godini u Republici.

Odredbama članka 12. Zakona o pravima branitelja iz domovinskog rata ("Narodne novine", broj 2/94, 52/94 i 36/95), utvrđeno je da djeci poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja i djeci hrvatskih ratnih vojnih invalida domovinskog rata pripada doplatak u najvišoj predviđenoj svoti.

Dijelovima Odluke iz točke I. izreke ove Odluke, koji su dijelovi u toj točki izreke naznačeni, svote doplatka za djecu u odnosu na svote doplatka za djecu iz 1995. godine nisu mijenjane za 1996. godinu, te su utvrđene u istim svotama kao i za 1995. godinu.

Prema priopćenju Državnog zavoda za statistiku od 5. siječnja 1996. godine, rast troškova života u 1995. godini prema istim troškovima u 1994. godini iznosio je 4%.

Proizlazi da svote doplatka za djecu navedene u dijelovima Odluke iz točke I. izreke ove Odluke nisu usklađene s rastom prosječnih troškova života u 1995. godini, te stoga nisu u skladu sa rečenom odredbom članka 46. stavak 1. Zakona o doplatku za djecu. Odgoda usklađenja navedena u stavku 3. točka, 4. dijela II. Odluke iz točke I. izreke ove Odluke nije utemeljena na zakonu, budući da se prema navedenim odredbama članka 46. Zakona o doplatku za djecu usklađivanje obavlja kako glede cenzusa tako i glede visine svote doplatka za djecu početkom kalendarske godine. Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske je uskladio samo visinu cenzusa prihoda s rastom prosječnih plaća, ali ne i visinu svota doplatka za djecu s rastom prosječnih troškova života. Istodobno nije usklađena niti svota dječjeg doplatka za djecu korisnika koji pravo ostvaruju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata.

Zbog nesuglasnosti dijelova Odluke iz točke I. izreke ove Odluke, koji su u istoj navedeni, s odredbama članka 46. Zakona o doplatku za djecu i članka 12. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata, trebalo je po pokretanju postupka, temeljem odredbi članka 22. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, navedene dijelove Odluke i točke I. izreke ukinuti, kako bi Republički fond mirovinskog i invalid- skog osiguranja radnika Hrvatske mogao izvršiti usklađivanje svota doplatka za djecu sukladno odredbama članka 46. Zakona o doplatku za djecu i članka 12. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata.

Dio Odluke o objavljivanju iste u "Narodnim novinama" temelji se na odredbi članka 20. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Broj: U-II-681/1996.
Zagreb, 30. listopada 1996.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>